Met een ‘Vree Mediawijze Dag’ vierde Mediawijs.be gisteren zijn eerste verjaardag. “De oprichting van het kenniscentrum kadert binnen het ruimere beleid voor mediawijsheid. Ik ben erg overtuigd van het belang van een mediawijze samenleving, die inzet op de digitale competenties van z’n burgers. Onze digitale samenleving evolueert en heeft enorm veel voor ons in petto. Enkel door hier mediawijs op in te spelen, kunnen we er de vruchten van plukken en laten we ons niet inhalen door die digitale evolutie. Ik ben erg blij dat het Kenniscentrum Mediawijs.be met vele stakeholders en partners samen hierover wil waken en ervoor zorgt dat we allemaal ‘vree mediawijs’ met onze media weten om te gaan.””, zegt Ingrid Lieten. “Het kenniscentrum heeft o.a. een reclamewijsheidspakket ontwikkeld en stelde zeven digitale mediaprofielen op van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Op de website zijn er verschillende dossiers terug te vinden die mensen de nodige informatie geven over onderwerpen zoals senioren en ICT, digitale kansen voor kansarme groepen en online privacy.”

“Het Kenniscentrum is in volle ontwikkeling en ik ben blij dat we in dit nieuwe jaar ook enkele projecten van start kunnen laten gaan”, licht Ingrid Lieten toe. “De opdracht van Mediawijs.be is kennisdeling in het veld stimuleren en praktijkondersteuning- en ontwikkeling bieden, tijdens het tweede werkingsjaar gebeurt dit mede door de financiering van drie geselecteerde projecten.”

Het eerste project ‘Sharing is Caring – Care to share’ wil jongeren uit het BUSO-onderwijs bewustmaken en begeleiden in hun online gedrag. Het tweede project is ‘Sjarabangtv’, een mediaplatform dat een leertraject uitzendt voor mensen met een beperking. laatste geselecteerde project is ‘Taalwijs’, zij maken een interactieve videoclip met begeleidende publicatie”, zegt Ingrid Lieten. “Op deze manier geven we nieuwe projecten de kans om zich te ontwikkelen en samen verder onze mediakennis te vergroten.”