Een enthousiaste ploeg onder leiding van een vastberaden gemeenteraadslid... Eigenlijk gaan we samen voor zés succesvolle jaren !