De VRT is vandaag een belangrijke speler in een sterk concurrentiële sector waarbinnen de razendsnelle technologische ontwikkelingen het luister- en kijkgedrag van mensen beïnvloedt. Over welke rol de VRT in de toekomst moet hebben, was er de voorbije maanden een uitgebreid debat in het Vlaams Parlement. Er waren zes hoorzittingen in de Mediacommissie waar experten en belanghebbenden hun licht lieten schijnen over hoe die rol juist moet worden ingevuld.

Vlaams parlementsleden Katia Segers (sp.a) en Bart Caron (Groen) hebben op basis van deze gesprekken een resolutie gemaakt met aanbevelingen voor de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Beide resoluties worden vandaag ter stemming gelegd in de plenaire vergadering.
 
SP.A en Groen verschillen fundamenteel van mening en visie met de meerderheid: waar de meerderheid gaat voor een kleine VRT, willen Groen en sp.a een brede, sterke openbare omroep.

1. Ook online moet de VRT vernieuwend zijn
 
De VRT moet de nodige bewegingsruimte krijgen om te innoveren, om nieuwe formats, app’s en programma's te ontwikkelen.
 
Zeker op het digitale terrein moet de VRT voorop lopen. Moderne openbare omroepen in het buitenland bieden al hun radio- en televisieprogramma's, series enz. live en uitgesteld aan op een iplayer die je via de computer, een tablet of smartphone kan bekijken en beluisteren. Ook websites moeten achtergrond en aanvullende inhoud bieden. De VRT moet een stevige inhaalbeweging op dit vlak doen.

"Niemand heeft een glazen bol om te voorspellen hoe televisie, radio en internet er over vijf jaar zullen uitzien. De VRT moet op deze evoluties kunnen inspelen en niet zoals de meerderheid voor 'alles wat niet geregeld is' aan een toetsingsprocedure onderwerpen. Dat veroorzaakt onvermijdelijke grote achterstand. Een mediaspeler die niet kan innoveren, is binnen de kortste keren dood," aldus Bart Caron (Groen).

2. Sport en ontspanning zijn voor ons wel kerntaken van de VRT

De meerderheidspartijen trekken niet de kaart van de VRT. “Ontspanning en sport zijn voor de meerderheid geen kernopdrachten meer. Als het van hen afhangt is er morgen geen 'Blokken' of 'Thuis' meer op één. Voetbal of wielrennen worden tot een minimum herleid. Uiteraard moet de VRT informatie, cultuur en educatie koesteren, maar het moet een omroep zijn die relevant is voor elke Vlaming, en dus een breed aanbod brengen. Het brede, kwalitatieve aanbod is net het succesrecept van de VRT" aldus Katia Segers (sp.a).


3. Een sterke en efficiënte openbare omroep met een eerlijke financiering
 
Over de dotatie aan de VRT doet de meerderheid geen expliciete uitspraken. Maar zinnetjes  als “een compactere en slankere VRT” laten niets aan de verbeelding over. "sp.a en Groen stellen een eerlijke dotatie voor, nl. 292 miljoen euro, het bedrag dat in 2014 had moeten toegekend worden, een bedrag waar voor ons niet aan gesleuteld mag worden tijdens de duur van de beheersovereenkomst," stelt Katia Segers.

4. Diversiteit is een belangrijk aandachtspunt 
 
Katia Segers en Bart Caron pleiten ook voor veel meer aandacht voor diversiteit op en in de VRT. VRT moet een weerspiegeling zijn van de hedendaagse Vlaamse samenleving. "De streefcijfers voor personen met een andere etnisch-culturele achtergrond, voor vrouwen, voor personen met een beperking moeten gevoelig opgetrokken worden tot een niveau dat de realiteit weerspiegelt," aldus Bart Caron. De meerderheid besteedt hier nauwelijks aandacht aan.
 
Het is duidelijk dat de meerderheid de vleugels van de VRT wil knippen. Een lagere dotatie, wantrouwen tegenover innovatieve plannen, geen engagement over de radionetten en veel minder sport en ontspanning op tv. Daar wordt kijkend en luisterend Vlaanderen niet beter van!

Katia Segers (sp.a) en Bart Caron (Groen)


Het ontwerp van de resolutie kan u hieronder nalezen.