Op zaterdag 22 april 2017 is het precies 25 jaar geleden dat toenmalig Brugs burgemeester Frank Van Acker tijdens de legislatuur overleed. Als eerbetoon aan de tijdens de legislatuur overleden burgemeester zullen de vlaggen aan de stadsgebouwen op zaterdag 22 april halfstok hangen.

Frank Van Acker (Brugge, 10 januari 1929 - 22 april 1992) werd geboren als derde zoon van de latere eerste minister Achille Van Acker en Anna Verhé. Hij studeerde af als doctor in de rechten maar koos uiteindelijk voor een politieke loopbaan. Hij werd in 1961 voor de eerste maal tot volksvertegenwoordiger verkozen en bleef dit tot in 1965. In 1969 werd hij verkozen in de Senaat, om in 1974 in opvolging van zijn vader terug te keren naar de Kamer, waar hij bleef zetelen tot in 1983. Van Acker was eveneens staatssecretaris voor Begroting in de laatste regering van Gaston Eyskens (1972-1973) en minister van Sociale Voorzorg in de twee regeringen Leburton (1973-1974).

Sinds 1959 was hij lid van de Brugse gemeenteraad en toen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 de onderling ruziënde CVP haar absolute meerderheid verloor, slaagde hij er in een grote anti-CVP-coalitie op de been te brengen. Deze ploeg onder leiding van Van Acker, die zelf geen rijbewijs had, maakte vooral werk van de renovatie van de binnenstad, waar de auto  plaats moest ruimen voor de fietser en voetganger en het asfalt door kasseien werden vervangen. Van Acker had oog voor de milieuproblematiek en probeerde zich ook te verzetten tegen het vervoer van radioactief afval over het Brugse grondgebied. Dat de Bruggeling deze inspanningen wel kon waarderen, bleek bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 waarbij de meerderheid, inz. de socialisten, hun stemmen- en zetelaantal vergrootten. Ook in 1988 boekten de meerderheidspartijen een overwinning, en breidde de BSP haar zetelaantal nog verder uit tot 19. Frank van Acker overleed na een korte periode van ziekte, vrij onverwacht op 22 april 1992.

Frank Van Acker is de burgemeester die de modernisering van Brugge voluit heeft ingezet. Met de groei van de Zeehaven en het toerisme als resultaat.

Een aantal van zijn verwezenlijkingen:

  • De heraanleg van pleinen en straten met kasseien (bijnaam 'Frank Kassei') en grote voetpaden, waarvan sommige verkeersvrij (bv. Sint-Amandsstraat en -plein), geen parkerende auto's meer op Burg of Zand en bouw ondergrondse parkings, meer groen in de stad en aanleg van woon- en winkelerven
  • Het eerste mobiliteitsplan (verkeerscirculatie verandering met aanvankelijk veel protest)
  • Het invoeren functionele woonverbeteringspremie
  • Het oprichten van stedelijke informatiedienst
  • De eerste modernisering van stadsadministratie en eerste publiek-private samenwerking in bijzonder via erfpachten (bv. ondergrondse parkings, crematorium, vismijn)
  • De forse uitbreiding in goede verstandhouding met Fernand Traen van de Zeehaven (vb. nieuwe zeesluis (geopend in 1985))

Burgemeester Renaat Landuyt: “Ook vijfentwintig jaar later klinkt het beleid van Frank Van Acker nog altijd zeer actueel en toonaangevend. Het past dan ook om vijfentwintig jaar later even stil te staan bij het overlijden van deze burgemeester in functie.”