Vanmiddag heeft de federale regering het licht op groen gezet om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen naar 67. Een eenzijdige en onrechtvaardige maatregel waartegen sp.a zich altijd heeft verzet.

“Nog maar eens weigert deze regering te luisteren naar wat leeft in onze samenleving. Deze hervorming houdt geen enkele rekening met de realiteit”, zegt Bruno Tobback. sp.a pleit voor een loopbaan van 42 jaar voor iedereen. “Dat is pas rechtvaardig en transparant.”

In de aanloop naar de verkiezingen stelden alle(!) Vlaamse meerderheidspartijen – zowel N-VA, CD&V als Open VLD – ferm dat ze niet aan de pensioenleeftijd zouden morrelen. Een jaar later ligt die belofte al in de prullenmand. “Ons pensioenstelsel moeten we herdenken, ook wij vinden dat", zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “Maar dan wel op een rechtvaardige manier.” “Deze maatregel bewijst nogmaals dat de regering niet luistert naar wat er in onze samenleving leeft. Met één pennentrek verplicht ze mensen te werken tot 67 jaar. Voor de postbode of de kassierster die op 18 jaar zijn begonnen, betekent dat heel wat anders dan voor iemand die op zijn 24e aan de slag gaat”, zegt Tobback.

Net zoals in onze verkiezingscampagne blijven wij ijveren voor een hervorming die de duur van een carrière en het aantal loopbaanjaren als uitgangspunt neemt. “De sociale zekerheid is een principe: samen zorgen voor het pensioen van de mensen, in plaats van de ieder-voor-zich-mentaliteit. Het systeem moet veranderen, maar deze regering is gegaan voor het behoud. Ze pakt een stuk uit je pensioen en laat je twee jaar langer werken”, zegt Tobback. Zo verliest elke gepensioneerde door de indexsprong de komende 5 jaar één maand pensioen. Door de afschaffing van de pensioenbonus verliest iemand die lang werkt -tot zijn 67e - 1 maand pensioen per jaar.

Tobback: “Wat wíj voorstellen, is een echte hervorming: een loopbaan van 42 jaar. Dat is pas werkbaar werk en rechtvaardig voor iedereen. Wie op 18 jaar is beginnen te werken, kan op zijn 60ste met pensioen. Kom je pas op je 23ste van school, dan ga je ook 42 jaar werken. En wie langer werkt, wordt daarvoor beloond. Alle systemen met een vaste pensioenleeftijd zijn oneerlijk tegen wie vroeg is beginnen met werken. Als de socialisten weer in de regering komen, gaat die pensioenleeftijd van 67 jaar weg.”