“Vorige week stelde ik in het kader van de begrotingsdiscussie de vraag hoe de middelen voor het lokaal flankerend onderwijsbeleid zouden verdeeld worden”, opent Caroline Gennez. “Minister Crevits antwoordde niet op mijn vraag, maar bracht intussen wel de steden op de hoogte dat ze het voortaan met 30 procent minder moeten doen voor hun lokaal flankerend onderwijsbeleid. Middelen die ze hard nodig hebben om sommige kinderen die extra steun nodig hebben, ook extra te ondersteunen.” “Deze beslissing heeft dramatische gevolgen voor de verderzetting van erg waardevolle projecten. Lokale besturen gaan vaak langdurige engagementen aan. Zij en hun partners uit het middenveld worden nu met de rug tegen de muur gezet”, vindt Gennez. Bovendien neemt minister Crevits een loopje met de waarheid om haar beslissing te verantwoorden, stipt Gennez aan. “De historiek van het lokaal flankerend onderwijsbeleid maakt deze keuze immers extra pijnlijk. De bewering dat dit een eenmalige verhoging van de vorige minister van Onderwijs Pascal Smet was en dat dit nu wordt geschrapt, is manifest onjuist. Die projecten – die een speciale commissie in mei van dit jaar selecteerde - worden immers voor 6 jaar toegekend.” “Het is precies om zijn engagement te kunnen nakomen dat Pascal Smet een herschikking van 385.000 euro deed binnen het budget. Van een éénmalige maatregel is dus absoluut geen sprake. Wat wel nieuw is, is dat deze Vlaamse factuurregering na amper zes maanden terugkomt op datzelfde engagement en 283.000 euro schrapt. Dat is de keuze van minister Crevits, niet die van sp.a. Het zou haar sieren mocht ze dat ook gewoon toegeven. Maar zo zet ze die waardevolle projecten voor vele kinderen die extra steun nodig hebben wel in de kou. Trek uw plan, dat is eigenlijk de samenvatting.” “Deze beslissing betekent een zoveelste omgekeerde herverdeling in ons onderwijs, van kansarm naar kansrijk en van de stad naar het platteland. Elk kind verdient inderdaad evenveel respect. Maar om alle kinderen gelijke kansen te geven moet je sommige kinderen die extra zorg nodig hebben, ook extra ondersteunen. Tot dit besef wil deze Vlaamse factuurregering maar niet komen. Ze schuift alle verantwoordelijkheid af en speelt voor de zoveelste keer met de toekomst van onze kinderen en van onze jongeren. Zij verdienen beter”, besluit Gennez.