Een betere mobiliteit in Beveren. Daar ging groen-sp.a de voorbije jaren voor in de gemeenteraad. Sp.a raadslid Issam Benali en de raadsleden van Groen kwamen 74 keer tussen over de mobiliteitsproblemen en deden concrete voorstellen. Het weren van doorgaand vrachtverkeer, het versterken van openbaar vervoer en het promoten van het gebruik van de fiets staan daarin centraal.

Toen Groen-sp.a in 2013 de fietsstraten voorstelden, een punt uit hun programma van 2012, was dat nieuw voor Beveren. Nu zijn fietsstraten zichtbaar in de gemeente, groeit het draagvlak ervoor en zorgen ze mee voor een veiliger mobiliteit in de kernen.

Al jaren vroegen beide partijen aan het gemeentebestuur om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen mogelijk te maken. Tijdens de raad van mei 2017 werd de motie van Groen-sp.a met die oproep ondertekend. 

Station Melsele dreigt in 2015 te verdwijnen. Pas na druk van de actiegroep 'station Melsele moet blijven' en na tussenkomsten van Groen-sp.a is het gemeentebestuur bereid om te protesteren bij de minister. Tot op vandaag is er helaas geen zekerheid dat het station kan blijven.

Groen-sp.a pleitte voor betere en beveiligde fietsenstallingen in Beveren. Het college stemde ermee in om een nieuwe fietsenstalling te plaatsen aan station Beveren. Het is nog wachten op de realisatie van deze en andere projecten.

Maar ook de verkeersproblemen op de autowegen kaartten we aan. Ondermeer de N451 in Verrebroek, de Expressweg, de Kruibekesteenweg en de Gentstraat kwamen aan bod.

Een betere mobiliteit blijft een prangende kwestie in Beveren. We blijven er alvast werk van maken in de gemeenteraad.