“Precies één jaar geleden schreven de kranten dat we Griekenland achterna gingen, nu behoren we met onze begroting tot de Europese kopgroep.” sp.a-fractieleider Karin Temmerman verdedigde gisteren in de Kamer de begroting van de regering-Di Rupo. ““Niet alleen een moedige begroting, het is ook een rechtvaardige begroting die de lasten eerlijk verdeelt en de koopkracht maximaal vrijwaart.”

“De koopkracht wordt ten volle beschermd”, benadrukte Temmerman. “De index blijft behouden: als het leven duurder wordt, dan worden de lonen en de uitkeringen mee aangepast. De regering neemt bovendien maatregelen om de sociale bescherming te versterken. Ze maakte 320 miljoen euro vrij om de laagste lonen en de laagste pensioenen op te trekken. We versterken de koopkracht van de minst verdienenden, verminderen de ongelijkheid en ondersteunen de economie.”

Temmerman toonde zich ook bijzonder tevreden dat de begroting lasten op arbeid verschuift naar lasten op kapitaal. “Er wordt een half miljard euro geïnjecteerd in de economie door een daling van de lasten op arbeid, gefinancierd door lasten op vermogens. Een zeer belangrijke eerste stap, maar laat het duidelijk zijn dat het voor sp.a inderdaad slechts een eerste stap is. We willen nog een stuk verder gaan in deze verschuiving, we willen de ongelijkheid tussen mensen die werken en mensen die hun vermogen voor hen laten werken verder terugdringen.”

“De derde en grootste uitdaging van de begroting was om bovenop de moeilijke budgettaire inspanning en de economische crisis ook in te zetten op competitiviteit en tewerkstelling. Door de koopkracht te vrijwaren en de loonkostenhandicap de komende jaren weg te werken, zorgt de regering voor jobs en voor groei.”

De volledige tussenkomst van Karin Temmerman kunt u hier nalezen.