“Na de gemeentelijke klimaatrapporten, heeft het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) nu voor elke gemeente een natuurrapport opgesteld”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Afgelopen dinsdag werden op de Universiteit Hasselt deze natuurrapporten officieel voorgesteld.Deze rapporten geven meer info over planten en diersoorten in onze streek en zijn een pleidooi dat Vlaanderen voor de verdeling van haar subsidies meer rekening houdt met deze aanwezige fauna en flora.

Meer info: http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/Limburg/pncnieuws/Natuurcentrum-Meta-Nieuws-Nieuws/Gemeentelijke-natuurrapporten-2018-voorgesteld.html?highlight=natuurrapport