Na vijf jaar besparingsbeleid is de Griekse economie met een vierde gekrompen en is de overheidsschuld hoger dan ooit. "De sociale en menselijke kost is enorm. Griekenland is na de besparingen niet beter in staat om haar leningen af te betalen dan voordien. Een andere koers is dus essentieel", aldus John Crombez.

"De verantwoordelijkheid van diegenen die om ideologische redenen het Griekse volk hebben willen uitspelen tegen haar regering is verpletterend. De leerling-tovenaars moeten nu leven met hun misrekening. Hun eerste zorg moet nu zijn, vermijden dat Griekenland uit de EU of de Eurozone zou verdwijnen", zegt John Crombez. "Griekenland hoort thuis in Europa. Spelen met het lidmaatschap van de Eurozone is spelen met de toekomstige stabiliteit van ons financieel systeem. Wat we de voorbije periode hebben gezien, is een eurozone die verdeelt en polariseert terwijl die net vertrouwen moet creëren. EU leiders moeten nu oplossingen bieden in plaats van het drama groter te maken. Geef Griekenland tijd en steun voor sociale hervormingsplannen."