Iedereen telt meeEen partij die oplossingen biedt voor de dagelijkse problemen voor mensen, moet het debat met de samenleving ook aangaan. Een eerste stap in mijn toekomstproject voor sp.a. “Eén plus één is duizend”, zo verwoordde een sp.a-er het nieuwe partijmodel. Als we allemaal samenwerken, dan kunnen we echt vorm geven aan de maatschappij van morgen. De reacties op ditt nieuwe partijmodel waren alvast positief, afgelopen zaterdag op de raad van de voorzitters en secretarissen van de lokale afdelingen.

Ik wil sp.a omvormen tot een warme, open en sociale partij. Een netwerkpartij, in één woord. Een netwerkpartij verzoent het versterken van de interne werking met het verruimen van de werking. Een partij moet dus enerzijds een sterk, warm huis zijn, waar mensen zich goed voelen. Maar tegelijk moet die partij ook de mensen buiten het huis aanspreken. Ze moet zich naar buiten richten. Ze moet aanwezig zijn in de buurtcomités, de discussie aangaan met het middenveld, denktanken organiseren, en zichzelf voordurend bevragen. sp.a moet dus ook een open huis zijn.
 
Ik vind dat mensen dit van de socialistische partij mogen verwachten. Ze mogen van sp.a verwachten dat zij met beide voeten in de samenleving staat. Dat zij antwoorden heeft op de dagelijkse vragen en problemen. Dat zij het debat over deze problemen niet uit de weg gaat. En dat zij iedereen een plaats geeft in haar netwerk. De partij als schakel tussen individu en gemeenschap. Ons project voor de samenleving moet ook het project van de samenleving worden.

Dit nieuwe partijmodel geniet grote steun bij de afdelingsvoorzitters en –secretarissen. Ook zij kiezen ervoor om te gaan voor een samenleving waarin iedereen meetelt, en voor een partij waarin iedereen meetelt. Daarom moeten we ophouden te spreken in termen van partijleiding, partijtop of basis. Er is geen eenzame partijtop. Of er is geen vereenzaamde basis. Neen, wij, allen, vormen onze partij. Wij zijn één.