sp.a en Groen pleiten voor een duidelijkere etikettering op alcoholische dranken met standaardeenheden voor alcoholgehalte, een verbod op alcoholische dranken in automaten en een vraag aan lokale besturen om alcohol in nachtwinkels en tankstations te ontmoedigen. Karin Jiroflée en haar collega Anne Dedry vinden bovendien dat minister Maggie De Block veel te lang wacht met het lanceren van een nieuw nationaal alcoholplan. “Dat plan werd trouwens in 2012 in de schoot van de huidige regering getorpedeerd door de Open VLD-ministers”, zegt Karin Jiroflée. “Nu zou er tegen oktober dit jaar iets komen, volgens minister De Block. Daar gaan we niet op wachten. In de commissie Volksgezondheid zal nu aan een gezamenlijk voorstel gewerkt worden om minister De Block alvast enkele voorzetten te geven.” Karin Jiroflée benadrukt dat er een gedegen studie moet komen naar de sociaaleconomische kost van alcoholmisbruik. Er circuleren bedragen van twee tot meer dan vier miljard jaarlijks aan gezondheidskosten, werkverlet, overlijden enz. Naast de bijzondere aandacht voor het medische-sociale (bvb. het groot aantal mensen in de psychiatrie ten gevolge van alcoholmisbruik) vraagt Karin Jiroflée ook aandacht voor alcoholisme op de werkvloer. “Dat is te vaak een onderschat en onderbelicht probleem.”