Sint-Gillis en Vorst ontwikkelden samen met Permafungi het project “Mr. Fungi & mme. Witloof”, een nieuw stadslandbouwproject. Op twee locaties in de Zuidwijk is er ondertussen een voedselproductiepool operationeel. Eén in St-Gillis voor de productie van oesterzwammen op koffiedik en een tweede vlakbij in Vorst waar witloof wordt geteeld.

Concreet worden de oesterzwammen geteeld op gerecupereerd koffiedik. De ‘champost’, de organische materie die overblijft na het telen van champignons, wordt als compost gebruikt om de teeltaarde voor het witloof te verrijken. De eerste champignonoogst is klaar en het event GoodFood! is een ideaal moment om het project feestelijk in te huldigen. Op het programma staan begeleide bezoeken aan de productiepolen, animaties en degustaties. Vanaf oktober starten ook de ateliers, opleidingen en de verspreiding van individuele kits waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen.

“Stadslandbouw zit in de lift en ook in Brussel is er nog een groot potentieel. Ons project slaat vele vliegen in één klap: het zorgt voor lokale voedselproductie, economische activiteit en er is een belangrijke sociale dimensie met opleidingen en workshops.” Zegt Willem Stevens (sp.a), schepen van Duurzame Ontwikkeling in Sint-Gillis.

Stadslandbouw gaat over meer dan het verbouwen van groenten alleen. De meeste projecten zorgen voor sociale cohesie, informeren over gezond voedsel en geven mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt nieuwe kansen. Vanwege dit multifunctionele karakter wordt stadslandbouw meer en meer een belangrijke pijler van duurzame ontwikkeling.

Opmerkelijk aan het project “Mr. Fungi & Mme. Witloof” is dat twee Brusselse gemeenten, Vorst en Sint-Gillis de krachten bundelen en samen een stadslandbouwproject ontwikkelen. Naast de investeringen vanuit de beide gemeenten kan het nieuwe stadslandbouwproject rekenen op financiële steun vanuit leefmilieu Brussel.