Het OCMW bezit een groot stuk grond gelegen achter de ouderenwoningen in de Nieuwstraat en de Doelstraat. Als het van OCMW-voorzitter Dries Couckuyt afhangt, komt daar in een volgende legislatuur extra ouderenhuisvesting (lees hier zijn pleidooi). De afgelopen jaren werd het stuk grond sterk verwaarloosd. Zonde natuurlijk, de schaarse openbare ruimte moet zo goed mogelijk aangewend worden. Daarom kwam OCMW-voorzitter Dries Couckuyt met het plan om het stuk grond tijdelijk, in afwachting van extra ouderenhuisvesting, in te richten als openbare groenzone. De verwaarloosde gebouwtjes werden gesloopt en de grond werd geëffend. Er is een petanqueveld aangelegd waar de bewoners van de ouderenwoningen zich kunnen op uitleven. Het plein zal ook nog ingezaaid worden met gras en er komen voetbaldoeltjes zodat ook de jeugd er terecht kan. Voor fietsers en voetgangers voorzien we een trage weg die de Nieuwstraat zal verbinden met het nieuwbouwproject De Korenbloem. Het wordt dus de plek bij uitstek in Ingelmunster waar oudere en jongere gezinnen elkaar zullen ontmoeten!