Op de kop van Meulestede komt een nieuw (privaat) woonproject. Het gaat om een 50-tal wooneenheden met eengezinswoningen in de Albatrosstraat en appartementen aan de waterkant. “De nieuwe woonontwikkeling brengt ook een versnelde heraanleg van de straten, het plein, de kade en nieuwe groenzones met zich mee”, legt Sven Taeldeman uit.

De kop van Meulestede is een unieke plek waar de stad stopt en de haven begint. Het braakliggend terrein naast de kerk is vroeger altijd bewoond geweest. Sinds de afbraak van de woningen in de jaren ‘70 wacht deze plek op een nieuwe invulling.

Het nieuwe project biedt de kans om woningen te realiseren en om de Meulestedekaai een kwalitatief groen elan te geven. “De Stad Gent grijpt het project aan om van het Redersplein met de Sint-Antonius Abtkerk opnieuw een ontmoetingsplaats te maken en om de Albatrosstraat en de Meeuwstraat versneld her aan te leggen. In deze heraanleg zoekt de Stad samen met bewoners naar een maximale groene invulling”, vertelt Sven Taeldeman, schepen van stadsontwikkeling en wonen.

Bewoners zullen in het verdere traject mee kunnen nadenken over de heraanleg van de straten en pleinen en de inrichting van groenzones en de kaai. De heraanleg van het openbaar domein vormt een onderdeel van het stadsvernieuwingsproject 'Muide Meulestede Morgen'.

Verschillende woontypes

“Gent heeft nood aan nieuwe woningen. Volgens de laatste prognoses komen er tegen 2030 zo een 9000 huishoudens bij. Het woonbeleid van de Stad wil hiervoor verschillende woontypes mogelijk maken. Daarbij is ook een kwaliteitsvolle inrichting van het publiek domein, met veel groen, steeds essentieel. Dit is ook zo in Meulestede”, verduidelijkt Sven.

De woningen in het project Redersplein worden allemaal private woningen. Maar verderop in de wijk zijn de bouw van een Community Land Trust-project (een nieuwe vorm van betaalbaar wonen waarbij bewoners eigenaar worden van een huis zonder de grond), assistentieflats van het OCMW en sociale woningen in voorbereiding.