sp.a lint werkt mee aan een langetermijnvisie voor de ruime stationsomgeving, zowel voor de Lintse kant als Kontichse kant. We willen een hoogwaardige openbare ruimte creëren. Daar is plaats voor ontmoeting, wonen en economische activiteit, een veilig fietsknooppunt en kwaliteitsvol openbaar vervoer.

Met de samenwerking Kontich-Lint creëren we écht kansen. Zo willen we in de stationsomgeving een verknoping van de verschillende fiets-o-strades ontwikkelen. En bij een volgende herziening van het spoorplan willen we het station als een regionale stopplaats laten behandelen.
Een aantrekkelijke stationsomgeving wordt ook een mooi visitekaartje voor wie met de trein of de fiets Kontich of Lint aandoet. Wij willen een aangename en veelzijdige ontmoetingsplaats creëren. Een veelomvattend project, waarvan je niet op één-twee-drie de resultaten ziet. Maar zeer uitdagend om aan mee te werken.