“In Halle is er al jaren een groot tekort aan betaalbare kinderopvang voor baby’s en peuters Er is behoefte aan 1.100 plaatsen in onze stad, maar er zijn er maar 450”, zegt schepen van Kinderopvang en kindbeleid, Peggy Massien

“De voorbije jaren vielen we bij de hogere overheid steeds uit de boot als er extra plaatsen gesubsidieerd en toegekend werden. Dit komt omdat de Vlaamse Overheid vooral de centrumsteden steeds financiële steun biedt voor uitbreiding van kinderopvangplaatsen. Hierdoor blijft Halle in de kou staan. De nood aan kinderopvang is in Halle echter zeer groot waardoor het stadsbestuur zelf initiatief genomen heeft om bijkomende plaatsen te creëren. Daarom hopen we dat de stad snel extra subsidies toegekend krijgt.”

Als Halle subsidies krijgt voor het project, zal de kinderopvang niets kosten, anders zal er jaarlijks 6.000 euro voorzien worden.

OCMW Halle zal de woning huren van Woonpunt Zennevallei en deze ter beschikking stellen van de dienst onthaalouders van Landelijke Kinderopvang die er kinderopvang in zullen organiseren. De renovatie wordt betaald door Woonpunt Zennevallei, dat voor het eerst een project als dit realiseert, maar al gelijkaardige plannen heeft in Dworp.

De stad Halle trekt en ondersteunt het project financieel dus tot er eventueel subsidies zijn. Dit project is er niet alleen in het kader van het tekort aan kinderopvang, maar ook in het terugdringen van kinderarmoede in de stad, het bevorderen van de integratie en stimuleren van de Nederlandse taal. Door Nederlandstalige opvang te organiseren geven ze de kinderen, maar ook de ouders de Nederlandse taal mee in de opvoeding.

“In navolging van kinderopvang ’t Ravotje, dat een 2-tal jaar geleden werd opgestart, zal het OCMW van Halle de woning in de Goudvinkenlaan ter beschikking stellen aan 2 samenwerkende onthaalouders, aangesloten bij de dienst onthaalouders van Landelijke Kinderopvang. Deze onthaalouders zullen de dagelijkse werking op zich nemen en hierbij de ondersteuning krijgen van Landelijke kinderopvang. Ook in deze opvang worden de helft van de plaatsen voorbehouden aan mensen in kwetsbare situaties. Voor deze opvang worden niet enkel plaatsen voorbehouden aan OCMW- cliënten, maar ook voor sociale huurders worden plaatsen voorzien. “ verduidelijkt de schepen nog.