Een nieuwjaarsgeschenk voor burgemeester Antonio

De schop geraakt moeilijk in de grond. De sp.a-Groen fractie steekt een “schopje” toe.

 Van bij haar aantreden beloofde deze bestuursploeg van NVA/CD&V  grote investeringsprojecten en openbare werken in alle deelgemeenten. Projecten van het vorig bestuur die klaar stonden voor uitvoering of verdere aanpak werden naar de prullenmand verwezen.

De nieuwe plannen van het nieuwe bestuur waren ambitieus….op papier en van korte duur. Jaarlijks moesten we immers vaststellen dat plannen telkens werden aangepast en budgetten werden verschoven. En de zo spreekwoordelijke “schop in de grond” liet op zich wachten. Erger nog, verschillende projecten werden doorgestuurd naar de volgende legislatuur of de Griekse kalender?

 Verdwenen uit de planning voor deze legislatuur:

  • De aanpak van het centrum van Rumst en de Markt
  • Rioleringen Schensbossen
  • Verder afwerking van de Kapelstraat fase 2
  • Riolering Doelhaagstraat en Ekkersgatstraat- Tuinwijk
  • Monnikenhofstraat-Hazeweg
  • Nieuwstraat-Oude Baan
  • Varenstraat-Hoveniersstraat

Enkele projecten moeten het verkiezingsjaar 2018 glans geven en zijn dus verschoven naar eind 2017 en 2018. 

  • Kon. Astridplein – Eikenstraat
  • Steenweg op Waarloos
  • Kerremansstraat

Deze 3 projecten hebben een  afwerkingsdatum voorjaar 2018, maar de werken zijn nog niet gestart.

Over de werken in de Grote Papendaelen en aan de rotonde Nieuwstraat Schransstraat hangt nog grote onzekerheid.

De sp.a-Groen fractie is niet te spreken over de manier waarop met al deze projecten  en budgetten wordt omgesprongen. De manier waarop men handelt met de ontsluiting van de industrieterreinen en het verminderen van het vrachtwagenverkeer in de woonkernen is daarvan een duidelijk voorbeeld. Er worden keuzes gemaakt die Rumstenaars geld kosten, maar die hen weinig of niets opleveren. Zo worden budgetten voorzien voor de aanleg van een industrieweg over privéterrein.

De plannen rond de aanpak van de site De Lijn worden in de vergeethoek geduwd en moeten plaatsmaken voor een nieuw cultuurcomplex rond het museum Rupelklei.

De totale investeringsuitgaven van de gemeente stijgen daarmee naar 5,9 miljoen euro in 2017 en naar 7,7 miljoen euro in 2018! Van een verkiezingsstunt gesproken!

Burgemeester Antonio neemt de uitdrukking “ de schop in de grond” zeer graag en zeer vaak in de mond, maar blijkbaar lukt dat niet al te vlot als het op daden aan komt. Daarom wil de sp.a-Groen fractie hem een handje toesteken en overhandigen we hem als nieuwjaarscadeau een rode schop, waarmee hij de werken alvast kan aanvangen.