Een op de drie basisscholen beschikt niet over een eigen sportzaal. “Nochtans is het essentieel dat kinderen goed leren bewegen en sporten”, zegt Caroline Gennez.

Een op de drie basisscholen beschikt niet over een eigen sportzaal en moet voor lessen lichamelijke opvoeding dus uitwijken naar accommodaties buiten de school. Eerder bleek al dat één op de acht lagere scholen geen turnleraar heeft en de turnlessen dus door de klasleraar worden gegeven. En dat een kwart van de scholen voor ¬lichamelijke opvoeding een negatief rapport krijgt van de onderwijsinspectie. Nu blijkt dat dus ook de sportinfrastructuur allesbehalve op punt staat. Het bemoeilijkt het geven van kwaliteitsvolle lessen LO. En uitwijken naar sportaccommodaties buiten de school, neemt dan weer een grote hap uit de lestijd voor lichamelijke opvoeding, zeggen de Vlaamse socialisten. “Ons lager onderwijs buist als het over LO gaat. Nochtans is het essentieel dat kinderen goed leren bewegen en sporten”, zeggen parlementsleden Vandenberghe en Caroline Gennez. Zij vinden dat minister Crevits daar snel meer aandacht aan moet ¬besteden.