Van de achtduizend bedrijven die sinds 2008 zijn gecontroleerd op het gebruik van de notionele interestaftrek, pasten er tweeduizend het belastingvoordeel niet correct toe. Daardoor verloor de fiscus al honderden miljoenen euro's aan belastinginkomsten, zegt Ahmed Laaouej (PS). Laaouej baseert zich op gegevens van staatssecretaris van Financiën Bernard Clerfayt (MR).

De notionele interestaftrek kwam er in 2005 als opvolger van de 'coördinatiecentra'. Hij was bedoeld om buitenlandse investeerders in België te houden en aan te trekken. De kostprijs ervan loopt almaar op. Dirk Van der Maelen (SP.A) schat de brutokosten voor de schatkist over 2009 op 5,8 miljard euro. De nettokosten zijn moeilijk te becijferen, omdat er discussie is over de berekeningswijze. Sinds de lancering betrapte de fiscus 2.500 bedrijven op fout gebruik en verhoogde hij de belastbare basis met 89 miljoen.

Laaouej hekelt vooral het 'dubbele gebruik' van de notionele interestaftrek via kunstmatige operaties. Hij is van plan een wetsvoorstel in te dienen om daarmee komaf te maken. Van der Maelen werkt aan eenzelfde voorstel, maar gaat nog een stap verder. Hij neemt ook een algemene antimisbruikbepaling op.

Van der Maelen heeft overigens al een wetsvoorstel ingediend om de banken uit te sluiten van de notionele interestaftrek. De banken alleen zijn goed voor een kwart van het gebruik. Doordat de vennootschapsbelasting in ons land bij de hoogste is, betalen kmo's die geen notionele interestaftrek hebben, verhoudingsgewijs meer belastingen.

© 2011 Corelio