Concreet zal sp.a de komende weken en maanden op drie sporen werken om de vernieuwing vorm te geven:

1/ inhoudelijk: door de waarden van onze beginselverklaring van juni 2013 en onze standpunten verder te vertalen naar de bredere samenleving en naar iedereen die wil meewerken aan een moderne visie op een solidaire samenleving.

2/ fractieprofiel: door onze inhoud en waarden ook te vertalen in ons parlementair werk.

3/ organisatorisch: door de structuur en werking van sp.a in al haar geledingen tegen het licht te houden en meer dan ooit open te stellen.

Tijdens de fractiedagen van 19 en 20 september wordt een blauwdruk voorgesteld. “Maar daar stopt het niet”, benadrukt voorzitter Bruno Tobback. “Na die fractiedagen volgt een periode van feedback waarin iedereen commentaar kan geven en suggesties doen, in de eerste plaats onze afdelingen."

“We willen en moeten de mensen in de straat opnieuw raken. Niet alleen inhoudelijk en organisatorisch, maar ook de manier waarop we naar buiten treden herdefiniëren we dus. Ons doel is een open, warme en toekomstgerichte beweging - met duidelijke standpunten - uitbouwen om ook in de toekomst een toonaangevende rol te spelen in politieke en maatschappelijke discussies.”

Op basis van deze vernieuwde fundamenten organiseert sp.a voorzittersverkiezingen in juni 2015.