Gisteren verschenen de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), de jaarlijkse monitor van het maatschappelijk klimaat in Vlaanderen. De survey werd afgenomen begin 2008, toen er van de financiële crisis nog geen sprake was.

De globale tevredenheid van de bevolking over verschillende aspecten van het leven ligt hoog. De Vlaming voelt zich goed in zijn vel, heeft vertrouwen in de toekomst, voelt zich minder onveilig dan daarvoor, en heeft meer vertrouwen in de overheden en het onderwijs. Maar tegelijk leggen de VRIND-indicatoren de dualiteit in de Vlaamse samenleving bloot. Een kwart van de bevolking staat zeer wantrouwig tegenover vreemdelingen. Eén op de tien Vlamingen leeft nog steeds in armoede. En de kloof tussen hoog- en laaggeschoolden is niet afgenomen.

sp.a-voorzitter Caroline Gennez ziet in de VRIND-indicatoren een aanmoediging voor het werk van sp.a binnen de Vlaamse regering. “Dit rapport toont aan dat de nieuwe Vlaamse regering met recht en reden de strijd tegen de armoede als topprioriteit heeft uitgeroepen. sp.a gaat resoluut voor een Vlaanderen dat werk maakt van de sociale bescherming van de mensen. Ook door meer en zekere jobs te creëren, te zorgen voor een goed dak boven het hoofd en door ons gelijkekansenbeleid in het onderwijs verder te zetten”, zegt ze.