Het voorbije politieke jaar leest voor sommigen als een politieke thriller, voor anderen als een vervelend draaiboek. Ook voor sp.a was het een bijzonder jaar.

                    Alles begon met de zware verkiezingsnederlaag op 10 juni 2007. En meteen kwam alles snel in beweging.<br /><em><br />11 juni 2007:</em> Johan Vande Lanotte neemt ontslag als partijvoorzitter en schuift Caroline Gennez naar voren als kandidaat-voorzitter. De snelle werkwijze stuit intern op veel kritiek.<br />De Vlaamse socialisten kiezen ook voor een oppositiekuur.<br /><br /><em>23 augustus 2007:</em> Caroline Gennez en Dirk Van der Maelen stellen hun intentieverklaring voor. De begrippen &lsquo;zekerheid&rsquo; en &lsquo;vrijheid&rsquo; staan centraal. Veel aandacht gaat naar de versterking van de interne partijwerking.<br /><br /><em>10 september 2007:</em> Kathleen Van Brempt wil dat leerlingen op de middelbare school gratis hun theoretisch rijbewijs kunnen halen. Het proefproject &lsquo;Rijbewijs@school&rsquo; geeft alvast 2000 leerlingen die kans. het project kent zo&rsquo;n succes dat vanaf volgend schooljaar alle leerlingen in het secundair onderwijs hun theoretisch rijbewijs op scholen kunnen halen.<br /><br /><em>21 oktober 2007:</em> de partijleden verkiezen met tweederde van de stemmen Caroline Gennez als nieuwe voorzitter. Ze verslaat tegenkandidaat Erik De Bruyn.<br /><br /><em>26 november:</em> Frank Vandenbroucke maakt extra geld vrij voor gelijke kansen in het onderwijs. Voor ongeveer alle scholen betekent dit winst, maar veruit de grootste sprong maken de scholen die veel leerlingen uit kansengroepen aantrekken. De minister noemt de nieuwe financiering het koninginnenstuk van zijn onderwijsbeleid, een beleid dat volledig in het teken van gelijke kansen staat.<br /><br /><em>1 december 2007:</em> de Raad van Voorzitters en Secretarissen (van de lokale afdelingen) wordt nieuw leven ingeblazen als forum voor debat. Gennez hoopt zo de betrokkenheid met de lokale afdelingen te vergroten.<br /><br /><em>10 december 2007:</em> sp.a stapt niet in een overgangsregering. Na zes maanden van vruchteloos onderhandelen is de oranje-blauwe coalitie grijs en grauw ge&euml;indigd. De Vlaamse socialisten stappen enkel in een regering als die tegemoet komt aan zes sociale eisen.<br /><br /><em>27 januari 2008:</em> tijdens de nationale nieuwjaarsreceptie houdt Caroline Gennez een sterk pleidooi voor maatregelen die de koopkracht van de mensen versterken.<br /><br /><em>8 februari:</em> verbaasd reageren de Vlaamse socialisten op de beslissing van de federale regering om extra soldaten en gevechtsvliegtuigen naar Afghanistan te sturen. Aan een oorlogsregering doet sp.a niet mee.<br /><br /><em>25 februari:</em> sp.a steunt het eerste communautair akkoord. Het bevat een aantal goede elementen zoals de reglementering van de verkeersveiligheid, de huurwetgeving, extra middelen voor sociale economie en het Brussels mobiliteitsbeleid. Helaas maakt de federale regering verder weinig werk van de concretisering van dit akkoord.<br /><br /><em>8 maart: </em>de afdelingen keuren een nota over de partijwerking goed op de Raad van Voorzitters en Secretarissen. De nota &lsquo;sp.a van nu tot 2012&rsquo; legt de basis voor een vernieuwde en dynamische partijwerking.<br /><br /><em>1 mei:</em> werkkracht en koopkracht staan centraal in de 1 mei-boodschappen van de sp.a-kopstukken.<br /><br /><em>5 mei:</em> een dispuut tussen Caroline Gennez en Frank Vandenbroucke over de communautaire koers van de partij zorgt voor de nodige spanningen. Beide protagonisten praten het snel uit. Eind juni keurt het partijbureau eensgezind een visietekst over een sociale staatshervorming goed.<br /><em><br />18 mei:</em> de eerste nationale ledendag is een succes. Ongeveer 3.500 leden zakken af naar Planckendael voor een gezinsvriendelijk dagje.<br /><br /><em>30 mei:</em> op vraag van Kathleen Van Brempt beslist de Vlaamse regering om kinderopvang goedkoper te maken. Ouders die hun kind naar een zelfstandige cr&egrave;che of onthaalmoeder sturen, betalen volgens hun inkomen. Bovendien realiseert Frank Vandenbroucke een extra verhoging van de schooltoelage voor 282.000 kleuters en leerlingen.<br /><br /><em>13 juni:</em> de vele betogingen rond de dalende koopkracht vinden geen gehoor bij de regering. Het koopkrachtprobleem waar vele gezinnen vandaag onder lijden, is geen prioriteit voor de regering Leterme, besluit Peter Vanvelthoven.<br /><br /><em>1 juli: </em>kleine spaarders zagen de voorbije maanden hun zuurverdiende spaargeld als sneeuw voor de zon wegsmelten. Peter Vanvelthoven wil daarom de maximumrente op het spaarboekje optrekken. De federale regering komt deze eis in beperkte mate tegemoet.<br /><br /><em>15 juli:</em> de politieke situatie is volledig geblokkeerd. De onverantwoorde houding van de Franstalige partijen en de onhandige werkwijze van de federale premier storten het land verder in crisis. De Vlaamse socialisten reageren later afwijzend op het nieuwe bemiddelingsvoorstel van de koning. Er komt beter een dialoog tussen de regio&rsquo;s. Komt er geen schot in de zaak, dan is het tijd voor nieuwe verkiezingen.<br /><em><br />18 juli:</em> de Vlaamse regering keurt het ontwerp decreet over de maximumfactuur voor de zorg goed. Met deze maximumfactuur beperkt de Vlaamse regering de niet-medische kosten voor zorgbehoevenden.