De vraag aan de Vlaamse regering om dit jaar statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen klinkt steeds luider. Al 36 Vlaamse steden steunen die vraag en sloten aan bij de Statiegeldalliantie, die tot 216 partners groeide. Als sp.a-Groen-fractie zijn we bijzonder tevreden dat ook Diest zich aansluit bij dit initiatief. Het betreft een belangrijke symbolische deelname die geen financiële gevolgen heeft.

Zwerfvuil is een problematiek die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft. Dit tast het straatbeeld aan en gaat gepaard met extra kosten voor opruiming. Het zijn immers de lokale overheden die het grootste deel van het openbaar domein proper houden en bijgevolg ook de grootste kost van het opruimen van zwerfvuil dragen.

Zwerfvuil bestaat voor een groot deel (+/- 40%) uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen, ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en opruimacties gevoerd worden.

Statiegeld kan ervoor zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een ‘waarde’ via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden.

Net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen, stellen we vast dat ook in Diest zwerfvuil een probleem blijft en ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden blijft het fenomeen hardnekkig groeien. Bijgevolg pleiten we voor een structurele aanpak. Deze is gericht op het invoeren van statiegeld.

Fractievoorzitter van sp.a-Groen Rudi Putseys en Groen Diest-voorzitter Bert Petitjean stellen: “In landen waar statiegeld al veel langer is ingeburgerd, blijkt het weldegelijk een sterke stimulans om blikjes en plastic flessen weer in te leveren voor hergebruik of recyclage.” Petitjean gaat verder: “ Een circulaire economie, ten dienste van mens en milieu, dat is uiteraard waar we op zo kort mogelijke termijn naar toe willen. 


Het toenemend aantal gemeenten en organisaties dat zich aansluit bij de Statiegeldalliantie, bewijst dat het draagvalk voor statiegeld heel breed is. Nu is het moment, zonder uitstel.” Putseys besluit: “Onze vraag is duidelijk: de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD moet dit jaar eindelijk maar eens beslissen over de invoering van statiegeld.”

Voor meer info:

www.statiegeldalliantie.org

Bert Petitjean, voorzitter Groen-Diest: 0471/82.04.95

Rudi Putseys, fractievoorzitter sp.a-Groen: 0477/79.23.57