Voortaan kunnen mensen met buitenlandse nationaliteit - die hier geboren en getogen zijn - het land worden uitgezet enkel en alleen op basis van vermoedens. U leest het goed: op basis van een vermoeden. Geen proces of rechter die eraan te pas komt. Dit is niet alleen een uitholling van onze rechtsstaat, maar zorgt bovendien niet voor meer veiligheid. Integendeel! Elke burger - hier geboren of niet - die verdacht wordt van criminele feiten moet worden berecht en bij veroordeling worden opgesloten. Zo werkt onze rechtsstaat. Zo simpel is het. Bovendien kunnen buitenlandse criminelen nu al wel degelijk uitgewezen worden om hun straf in het buitenland uit te zitten.

Wordt onze samenleving nu veiliger door mensen die hier geboren zijn op basis van vermoedens alleen over de grens te zetten? Hoe naïef kun je zijn? Wie écht gevaarlijk, die stuur je toch niet de vrije natuur in? Tegenwoordig kun je vanuit Pluto een aanslag beramen. Dus: je pakt die op, je berecht die en bij veroordeling sluit je die op. Punt.

Gisterenavond werd deze N-VA-wet zonder veel poeha goedgekeurd in het Belgische parlement. Met steun van Open Vld en CD&V. Stel je maar eens voor: je leeft hier al heel je leven, maar omdat je de buitenlandse nationaliteit hebt, kun je nu op basis van een vermoeden worden uitgezet en teruggestuurd worden naar een land waar je misschien nog nooit bent geweest. Eens vreemdeling, altijd vreemdeling en dan nemen we het niet zo nauw met fundamentele rechten? Komaan zeg!

Monica De Coninck heeft gisteren in de Kamer - namens sp.a - een vurig pleidooi gehouden om dit N-VA voorstel tegen te houden. Veel grote woorden over veiligheid, over normen en waarden, maar als het er op aankomt keuren Open Vld en CD&V een wet mee goed die haaks staat op de fundamentele principes waar onze rechtsstaat op gestoeld is. Een rechtsstaat zonder ruggengraat is gedoemd om ten onder te gaan.

Yasmine Kherbache - Monica De Coninck