In navolging van een succesvol proefproject in Antwerpen wil minister van Binnenlands Zaken Jan Jambon ook andere politiezones de mogelijkheid geven om zelf agenten te rekruteren. sp.a is daar al langer een voorstander van, maar vraagt wel dat dit gebeurt op het niveau van het Brussels Gewest in plaats van de 6 politiezones.

In Antwerpen loopt er een proefproject waar de politiezone zelf haar agenten mag rekruteren. Normaal gebeurt dit op nationaal niveau. Brussels fractieleider Jef Van Damme (sp.a) is al langer vragende partij voor eenzelfde maatregel in Brussel:

“Slechts een fractie van de politieagenten die in Brussel werkt, woont er ook,’ aldus Van Damme. “Dat komt de terreinkennis en de lokale inbedding, en dus de veiligheid niet ten goede. Er is ook een probleem van diversiteit, we zouden moeten evolueren naar een politiekorps dat een afspeling is van de bevolking die het moet beschermen en dat voeling heeft met de grootstedelijke realiteit”.

Het voorstel past ook in het ‘Marshallplan voor de Kanaalzone’, dat de Brusselse sp.a fractie een maand geleden voorstelde.

Van Damme heeft wel één voorbehoud bij het voornemen van minister Jambon. Hij vindt dat de rekrutering in Brussel op het niveau van het Gewest moet plaatsvinden. “Laat dit door de Gewestelijke politieschool doen. Het houdt echt geen steek om dit in Brussel afzonderlijk aan de zes politiezones over te laten. We moeten net de omgekeerde richting uit, waarbij de zones steeds meer samen en dus efficiënter gaan werken.”