Hoe zorgen we ervoor dat zij die werken en bijdragen, op het einde van de maand meer kunnen dan – in het beste geval – netjes op tijd hun rekeningen te betalen? Hoe zorgen we ervoor dat onze bedrijven competitief houden met het buitenland en meer jobs kunnen creëren? Hoe kunnen we onze verschillende verkeersinfarcten ontlasten en bewuster omgaan met onze natuurlijke omgeving?

Een tax shift die de lasten eerlijker verdeelt dan nu het geval is, is dé cruciale sleutel in de zoektocht naar een antwoord op de groeiende ongelijkheid in onze samenleving, onze sputterende economie en de toenemende vervuiling. Met haar voorstel voor een rechtvaardige fiscaliteit biedt sp.a het antwoord op de bezorgdheid en een roep die al maanden door de straten weergalmt. Gezinnen en ondernemers verdienen beter dan wat deze regeringen hen de laatste maanden voorschotelt.

Tax shift van 5 miljard euro

 • omdat wie werkt, meer moet kunnen overhouden op het einde van de maand
 • omdat wie onderneemt, goedkoper moet kunnen aanwerven en investeren
 • omdat ons verkeer vast slibt en we onze gezondheid op het spel zetten door te vervuilen

Verschuiving op basis van 4 pijlers

 1. shift van arbeid naar vermogen = 2,5 miljard
 2. shift van bedrijfswagen naar mobiliteitsbudget = 0,5 miljard
 3. shift van zwarte naar witte economie = 0,5 miljard
 4. shift naar onze kmo’s die jobs creëren = 1,5 miljard

Pijler 1: shift van arbeid naar vermogen = verschuiving van 2,5 miljard grafiek 1 In ons land is de waarde van 99% van de aandelen in handen van 10% van de huishoudens. Sterker nog, 80% is in handen van 1% van de huishoudens. Een eerlijke bijdrage van die groep is geen symbool, maar een hefboom voor een eerlijkere verdeling van de inspanningen. Een belasting op de meerwaarde van aandelen is dus wel degelijk een belasting op de grote vermogens en niet op de middenklasse. Het is dus doelmatig, billijk en brengt meteen 2,5 miljard euro op die we kunnen inzetten om de lasten op arbeid te verlagen.

Op lange termijn moet een belasting op de meerwaarde van aandelen deel uitmaken van een échte, coherente vermogenswinstbijdrage, dat gebaseerd is op het totale financiële vermogen. Met andere woorden: niet alleen aandelen, maar ook obligaties en beleggingsfondsen. Meer dan de helft van dat vermogen zit bij de rijkste 1% van dit land en 80% bij de rijkste 10%. Huizen, spaargeld en pensioenspaarpot rekenen we niet mee en dus treft onze vermogenswinstbijdrage de middenklasse niet.

Pijler 2: shift van bedrijfswagen naar mobiliteitsbudget = verschuiving van 0,5 miljard

Grafiek 2 Anno 2015 zijn we bewust van enkele zware maatschappelijke gevolgen van bedrijfswagens: onze verkeersaders slibben vast, we staan meer in de file en we vervuilen meer. Om te vermijden dat we niets doen - het beleid van deze regeringen – houdt niets ons tegen om werk te maken van een mobiliteitsbudget.

sp.a verschuift het fiscale voordeel van bedrijfswagens naar een mobiliteitsbudget:

 • werknemer kan budget vrij invullen naar eigen behoeften
 • keuze voor duurzame opties zoals openbaar vervoer of fiets gunstiger
 • werknemer kan nog kiezen voor auto: maar hoe zuiniger, hoe gunstiger
 • wordt budget niet volledig benut, kan rest in cash of andere voordelen

Pijler 3: shift van zwart naar wit om lage lonen te verhogen = verschuiving van 0,5 miljard

Grafiek 4 In vergelijking met onze buurlanden is de zwarte economie in ons land 3 keer groter. Daardoor loopt de Belgische overheid een pak inkomsten mis. De vorige regering heeft al bewezen dat een doortastend antifraudebeleid werkt (600 miljoen euro/jaar). Het voortzetten van dat traject komt neer op een structurele winst van 3 miljard euro tegen 2019. sp.a roept de regeringen op om die kans niet te laten liggen.

Uit die pot zet sp.a 600 miljoen euro opzij om de werkbonus – de verhoging van de nettolonen van de laagste inkomens – uit te breiden. Zo verhogen we de nettolonen van zowat de helft van de werknemers in dit land met 900 euro/jaar.

Pijler 4: shift naar onze kmo’s die jobs creëren = verschuiving van 1,5 miljard euro grafiek 3 Door het aantal aftrekposten in onze vennootschapsbelasting betalen onze kmo’s vaak te veel en multinationals vaak te weinig. Bovendien maakten de Luxleaks pijnlijk duidelijk dat grote multinationals hun winsten verschuiven naar het buitenland. Dat is onrechtvaardig en we zijn er allemaal samen de dupe van.

Om onze kmo’s een duw in de rug te geven en ervoor te zorgen dat multinationals eerlijker bijdragen, hervormen we onze vennootschapsbelasting: de notionele intrestaftrek schaffen we af, terwijl we strenger toekijken op de DBI-aftrek (aftrek voor buitenlandse winsten). De 1,5 miljard euro die dat oplevert, investeert sp.a volledig in een lastenverlaging voor kmo’s, met name voor de eerste 50 werknemers.