Een tax shift die de lasten eerlijker verdeelt, is het antwoord op de groeiende ongelijkheid, onze sputterende economie en de toenemende vervuiling. Gezinnen en ondernemers verdienen beter dan wat de regeringen hen de laatste maanden voorschotelen.

We pleiten voor een tax shift van 5 miljard euro. Zodat wie werkt meer overhoudt. Zodat wie onderneemt goedkoper mensen in dienst kan nemen en kan investeren. En zodat ons verkeer niet langer vast slibt en vervuiling onze gezondheid niet langer op het spel zet.

Shift van arbeid naar vermogen

Een belasting op de meerwaarde van aandelen is doelmatig, billijk en brengt meteen 2,5 miljard euro op, waarmee we de lasten op arbeid kunnen verlagen. Op lange termijn moet er een échte vermogenswinstbijdrage komen, gebaseerd op het totale financiële vermogen. Huizen, spaargeld en pensioenspaarpot rekenen we daarbij niet mee. “Onze vermogenswinstbijdrage treft dan ook de middenklasse niet, ze zal er zelfs niets van merken”, legt Karin Temmerman uit.

Van bedrijfswagen naar mobiliteitsbudget

Door bedrijfswagens staan we meer in de file en vervuilen we meer. Daarom willen wij het fiscale voordeel verschuiven naar een mobiliteitsbudget, dat een werknemer vrij kan invullen. Zo worden duurzame opties zoals openbaar vervoer of fiets gunstiger. Een werknemer kan nog altijd kiezen voor de auto, maar hij krijgt stimulansen om te kiezen voor een zuinige wagen. Wat de werknemer niet opgebruikt van het budget, kan hij krijgen in cash of andere voordelen.

Van zwart geld naar wit De zwarte economie is in ons land drie keer groter dan in de buurlanden. Daardoor loopt de Belgische overheid een pak inkomsten mis. John Crombez heeft in de vorige regering al bewezen dat een doortastend antifraudebeleid werkt: zijn inspanningen leverden 600 miljoen euro per jaar op. Als we dat voortzetten, kunnen we tegen 2019 3 miljard euro structurele winst boeken. Met dat geld kunnen we de werkbonus uitbreiden. Zo verhogen we de nettolonen van zowat de helft van alle werknemers met 900 euro per jaar!

Shift naar kmo’s

KMO’s betalen vaak te veel en multinationals te weinig belastingen. Bovendien sluizen grote multinationals hun winsten ook nog naar het buitenland door. “Dat is onrechtvaardig. We zijn er allemaal de dupe van”, zegt Peter Vanvelthoven.

Daarom willen we de vennootschapsbelasting hervormen. De notionele intrestaftrek schaffen we af, terwijl we strenger toekijken op de aftrek voor buitenlandse winsten. De opbrengst investeren we volledig in een lastenverlaging voor de eerste 50 werknemers van een kmo.