Beveren socialer maken. Dat is één van de belangrijkste uitdagingen voor Groen-sp.a. Maar de voorbije 5 jaren ging het vaak de verkeerde richting uit in de gemeenteraad... Hogere ligdagprijzen in de rusthuizen, sociale premies die afgeschaft werden, ...  

In 2013 keurde het Beverse gemeentebestuur een besparingsplan goed met een lineaire besparing in de gemeentelijke sociale premies van 15%. De vroegere sociale premies werden omgevormd tot vier nieuwe premies: een zorgpremie kinderen, een zorgpremie volwassenen, tussenkomsten in vervoerskosten voor personen met een handicap en een kindcheque. De 15% besparing gebeurde door het verlagen van de premiebedragen. De zorgpremie kinderen (316 euro per jaar) moest de premie vervangen voor wie een zwaar gehandicapt kind ten laste heeft (372 euro per jaar). De zorgpremie volwassenen (816 euro per jaar) verving de premie voor mantelzorg (840 euro per jaar) en de tussenkomsten in vervoerskosten voor personen met een handicap verminderden van 10 eurocent naar 8,5 eurocent per kilometer. 

Maar de besparing ging uiteindelijk veel verder dan de vooropgestelde 15%. Want naast het lagere bedrag, ging de gemeente ook potentiële gebruikers uitsluiten. Zij die reeds genoten van de Vlaamse zorgverzekering vielen vanaf 2014 uit de boot en ook de graad van zorgbehoefte werd opgetrokken. En de kindcheque die de vroegere gezinspremie moest vervangen, is er nooit gekomen: nog eens een besparing van 150.000 euro per jaar. Als fractie hebben we ons altijd heftig verzet tegen deze besparingen.

In 2014 wou het gemeentebestuur de ligdagprijzen in de rusthuizen verhogen met maar liefst 3 euro per dag voor eenpersoonskamers en 5 euro voor koppelkamers. De verhoging is zelfs zo drastisch dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen het OCMW terugfluit. Van hem mogen de prijzen stijgen met 1,5 euro voor eenpersoonskamers en 3 euro voor koppelkamers. 

Voor sp.a gemeenteraadslid Issam Benali was ook dat onaanvaardbaar, want het betekende een verhoging van 45 euro tot 90 euro per maand of 540 tot 1080 euro per jaar. Daar bovenop waren vanaf dat moment ook de mutualiteitsbijdragen, de kapper en de was van het persoonlijk linnen niet meer in de dagprijs inbegrepen. En dat terwijl de rusthuisprijzen al onbetaalbaar waren voor velen.

Gedurende de voorbije 5 jaar deed groen-sp.a heel wat tussenkomsten en voorstellen op sociaal vlak: een betere vergoeding van mantelzorgers, het behoud van de zitdagen van de pensioendienst en de werkwinkel, steun aan de havenarbeiders voor het behoud van de Wet Major, het meenemen van sociale criteria bij bouwprojecten, ... Helaas toonde het gemeentebestuur zelden zijn sociale gelaat en werden de meeste van onze voorstellen niet weerhouden. Beveren verdient een socialer gemeentebestuur.