sp.a stapt niet in een overgangsregering. Na zes maanden vruchteloze onderhandelingen van oranje-blauw is het hoog tijd voor een echte regering. Die moet bovenal sociaal zijn.

Als we voor de regering gevraagd worden, zullen we een duidelijk eisenpakket op tafel leggen. De asociale deelakkoorden van oranje-blauw verwijzen we resoluut naar de prullenmand. Over de samenstelling van zo’n regering spreekt sp.a zich niet uit. Een sterk sociaal beleid en concrete maatregelen voor de stijgende levensduurte is wat de mensen verwachten.

sp.a vindt het belangrijk dat sociaal-economische knopen worden doorgehakt, zoals het herstel van het consumentenvertrouwen, de invoering van maximumprijzen voor gas en elektriciteit en de uitbreiding van het sociaal stookoliefonds. sp.a-kamerleden hebben rond deze dossiers al verschillende wetsvoorstellen hebben ingediend, maar  oranje-blauw heeft die allemaal weggestemd.

Ik verwijs daarbij graag naar de eisen waarvoor de vakbonden op 15 december op straat komen: een verhoging van de koopkracht via sociale maatregelen. "Wij willen die eisen vertolken". Of de oranje-blauwe partijen het wel menen, zal blijken in de Kamer, waar sp.a een wetsvoorstel heeft ingediend om het sociaal stookoliefonds uit te breiden. Dat is een eerste test.

Wij blijven tegen een noodregering. "Het is nu tijd voor een echte regering. We hebben geen nood aan een overgangsregering".