“De drempels waarmee student-ondernemers vandaag geconfronteerd worden zijn torenhoog”, zegt Vlaams parlementslid Güler Turan. sp.a wil daarom dat het statuut van student-ondernemers gelijkgeschakeld wordt met dat van student-werknemers. In de commissie economie van het Vlaams parlement werd onlangs de resolutie besproken die Turan daarover indiende.

“Het is totaal van de pot gerukt dat een student die voor het ondernemerschap kiest op alle mogelijke manieren slechter af is dan een student die kiest om als werknemer aan de slag te gaan. Dit keldert de ondernemingszin van jongeren nog voor ze eraan beginnen. Wij vragen al lang om deze scheeftrekking te corrigeren. Dat de bevoegde ministers dat nog steeds niet hebben gedaan, getuigt van weinig respect voor jonge ondernemers”, vindt Güler.

De fiscale regelgeving is aangepast voor studenten met een studentenjob, maar niet voor student-ondernemers. Zo mogen student-werknemers per jaar tot 6522 euro verdienen met behoud van alle rechten (belastingvrij, sociaal en fiscaal ten laste van de ouders), maar zien student-ondernemers vanaf een inkomen van 1423 euro al heel wat rechten verdwijnen. Nog voor het bedrijfje van zoon- of dochterlief een beetje begint te draaien, verliezen ouders hun kinderbijslag en lopen de sociale bijdragen op tot duizenden euro’s. “Studenten die hun eigen job als ondernemer willen creëren, mogen niet langer ontmoedigd worden. De grensbedragen voor de toekenning van rechten aan student-werknemers moeten dringend gelijkgeschakeld worden met die voor student-ondernemers”, vindt Turan.

In zowat alle beleidsdocumenten van zowel de Vlaamse als de federale regering staat te lezen dat er werk gemaakt zal worden van een volwaardig statuut voor student-ondernemers. “Alle bevoegde ministers zijn het erover eens dat deze situatie rechtgezet moet worden, maar het blijft bij aankondigingspolitiek. Onze initiatieven om de ministers aan te zetten tot actie worden genegeerd, maatregelen blijven uit. Maar intussen zijn er wel talloze studenten die staan af te wassen terwijl ze misschien wel een zeer succesvol bedrijf uit de grond hadden kunnen stampen, maar dat niet doen omwille van de drempels die nu nog bestaan”, zegt Turan verontwaardigd.

Lees hier de resolutie betreffende het bevorderen van jong ondernemerschap