De werkgroep toegankelijkheid zet zich in om de ‘Toevladatabank’ voor Ingelmunster mee uit te bouwen. Toevla, wat staat voor Toegankelijk Vlaanderen, is een website en databank met gedetailleerde en betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en omgeving in Vlaanderen. Voor verschillende locaties, zoals hotels, cultuurcentra, sportcentra, horeca en handelszaken, vind je er info over aangepaste liften, parkeerplaatsen, toiletten, enz. Iemand met een beperking kan de website of databank raadplegen om zo meer info over toegankelijkheid te krijgen over de plaats waar zij/hij naartoe wil.

Deze informatie moet natuurlijk eerst verzameld worden en dat gebeurt door screenings uit te voeren. Vrijwilligers van de werkgroep toegankelijkheid in Ingelmunster hebben een uitgebreide opleiding gevolgd om deze screenings te doen. De opleiding werd aangeboden door Inter, een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking. De opgedane kennis wordt nu in de praktijk toegepast. Het is de bedoeling om alle horeca- en handelszaken in het centrum van Ingelmunster te screenen. Enkele bezoeken werden reeds gedaan, de komende weken worden deze verdergezet.

OCMW-voorzitter en schepen van toegankelijkheid Dries Couckuyt: “Met dit initiatief bouwen we verder aan een toegankelijke gemeente. Als gemeentebestuur proberen we het goede voorbeeld te geven. Denk bijvoorbeeld aan onze toegankelijke toiletcontainer op evenementen, de marktbus, het gratis busvervoer tijdens de werken aan de dorpsbrug en de mindermobielencentrale. Met deze actie gaan we nog een stap verder en proberen we particuliere handelszaken te betrekken in het toegankelijkheidsverhaal. Het is zeker niet de bedoeling om een steen te werpen naar handelszaken die (nog) niet volledig toegankelijk zijn. In een eerste fase willen we vooral informeren en aanzetten tot bewustwording van problemen die mensen met een beperking ondervinden wanneer ze naar een handelszaak gaan.”