Schepen van Milieu Servaas De Vries blikt tevreden terug op de trendbreuk die hij met SAMEN ANDERS gerealiseerd heeft inzake natuurbehoud en bosuitbreiding. Samen met o.a. Katrien Willems en Wim Marnef wil SAMEN ANDERS dit beleid verder zetten.

“Vooreerst hebben we de uitbouw van het Waverwoud”, zegt Servaas De Vries. “Dit landschapspark werd met ongeveer 15 hectare uitgebreid, de bestaande bossen werden met een mooie lindendreef van 500 meter verbonden en er werd geïnvesteerd in wandel- en ruiterpaden.” Het Sint Michielspark werd grondig aangepakt inclusief de restauratie van het kasteel. Een fruitboomgaard werd aangelegd aan de oude mooie historische muur. Verder is er geïnvesteerd in een poel, een hondenweide en een vlindertuin.

Een groot deel van het Pasbrugbos, waar ook mountainbikers terecht kunnen, werd omgevormd tot een speelbos. “Ook hier voorzien we een hondenweide, wandel en fietspaden en een heuse fietsbrug”, aldus Servaas De Vries. Het Militair Domein waar jeugdbewegingen zich ten volle zullen kunnen in uitleven, heeft ook onze aandacht. Mountainbikers, jongeren, wandelaars zullen hier hun gading vinden. Tenslotte werd de oude atletiekpiste aan de Valkstraat ingericht als buurtpark.