Iedereen kent de baan Menen-Roeselare of de N32 als de Route Polonaise of de plaats om een tweedehandsauto te kopen. Al is de handel met de Polen wel al ernstig verminderd, toch ervaren de niet geïnteresseerden in een auto toch deze weg als gevaarlijk, vooral door de verschillende maneuvers vanwege deze autohandelactiviteit.

De doorstroming komt in het gedrang, er is een gebrek aan beeldkwaliteit langs de weg, de fietsers komen voor onvoorziene situaties, de woon- en leefkwaliteit van omwonenden staat onder druk, het vergunningenbeleid moet dringend op orde gesteld worden waardoor de autohandelaars de kans krijgen om toekomstgericht te investeren in goed ingerichte en gereglementeerde bedrijven.

Na een lange lijdensweg en overleg tussen de Provincie en de vijf gemeenten langs de N32, heeft het provinciebestuur het beleidskader goedgekeurd en opdracht aan een studiebureau gegeven om een streefbeeld op te maken van de ideale inrichting van deze weg, rekening houdend met de bewoners en de handelaars, ook andere dan autohandelaars. Daarenboven wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt waardoor de vergunde autohandel rechtszekerheid krijgt om verder uit te breiden, maar ook regelgeving om zich goed te integreren in deze omgeving.

Het beleidskader baseert zich op 4 type-gebieden, gaande van relatief homogene gebieden met overwegend grootschalige autohandel, over verweven gebieden tussen woonfuncties en handel maar waar leefbaarheid primeert, overgangsgebieden aansluitend aan een kern of bedrijvenzone tot open ruimte zones waar verdere versnippering te vermijden is.

De onderhandelingsprocedure met de gemeenten loopt in 2011 om in 2012 rechtszekerheid te kunnen geven aan bedrijven en omwonenden.