Samen met de commissie Onderwijs van de Raad van de Gemeenschapscommissie brengt Fouad Ahidar (sp.a) vandaag een bezoek aan de St-Pieter en St-Guido school in Anderlecht. De school is een voorbeeld als het gaat over aanpakken van pestgedrag. Vorig jaar won de school nog een prijs voor zijn anti-pestbeleid. Het bezoek kadert in de 'Week tegen Pesten'. 

Fouad Ahidar: "Ik vind zo’n week tegen pesten een lovenswaardig initiatief, dat pesten opnieuw onder de aandacht brengt. Allleen vind ik een week niet genoeg. Pesten moet altijd onder de aandacht blijven. Er zijn nog altijd te veel jongeren die gepest worden: 1 op de 20 tien- tot achttienjarigen geeft aan minstens 1 keer per week gepest te zijn. Drie procent van de jongeren wordt meerdere keren per week gepest. Meer dan 34500 jongeren worden elke week gepest. Dat vind ik onaanvaardbaar". Ahidar vindt februari ook te laat om de problematiek van het pesten onder de aandacht te brengen: "Veel kinderen worden vanaf het begin van het schooljaar gepest. Ik denk dat scholen dus best vroeger worden gemobiliseerd rond dit thema". 

Fouad Ahidar vraagt een gecoördineerd beleid rond pesten. Een aantal  socio-culturele vaardigheden kunnen in het leerplan opgenomen worden. Nu hangt het heel erg van school tot school af of pestgedrag ernstig wordt genomen. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Tegenwoordig worden ook meer en meer jongeren via het internet gepest: een op de tien geeft aan dat ze het slachtoffer is van cyberpesten. Fouad Ahidar vindt dat dit een prioriteit moet worden: "Ik ben zelf jaren gepest, maar dit cyberpesten is misschien nog erger dan wat ik heb meegemaakt, omdat je het zo moeilijk kan controleren".

Pesten snijdt diep, ook jaren later. Pestpijn gaat vaak gepaard met psychische klachten, met een laag welbevinden, met slechte schoolprestaties, angst- en woede-uitbarstingen. Pestslachtoffers maken niet zo gemakkelijk vrienden. Kinderen en jongeren die gepest worden, zijn opvallend angstiger en vaker depressief. Minder bekend is dat niet alleen pestkoppen, maar ook gepeste jongeren een groter risico lopen om in de criminaliteit terecht te komen.

Vorig jaar organiseerde Fouad Ahidar een evenement rond pesten. Experts Gie De Boutte (U Antwerpen en UC Leuven-Limburg) en Benoît Galand (UCL) deden toen een aantal aanbevelingen.  Zo mag je als volwassenen het probleem niet weglachen en minimaliseren. Fouad Ahidar: "Het is belangrijk dat je luistert naar het verhaal van diegene die werd gepest. Ik weet waar ik over spreek. Nog erger dan het pesten, was de eenzaamheid. Het gevoel dat ik nergens terecht kon met mijn verhaal".

Volgens Ahidar moeten school en ouders partners zijn in de aanpak van het pesten: ze stellen samen regels en sancties op. Daarbij moet de nadruk liggen op positief gedrag belonen en niet bestraffend optreden. Verder kunnen ook de kinderen zelf verantwoordelijkheid krijgen om in te gaan tegen pestgedrag. Leraars kunnen getraind worden om pestgedrag te detecteren. De speelplaats kan anders ingericht worden, zodat er geen hoekjes meer zijn waar geen toezicht is.