Meer dan 30 % van de Heistse bevolking bestaat uit alleenwonenden. Het gaat in de eerste plaats om mensen die alleen kwamen te staan door een echtscheiding of door het overlijden van hun partner. Deze mensen hebben dikwijls ook nog kinderen ten laste. Daarnaast is er ook een steeds grotere groep mannen en vrouwen die op een bepaald moment in hun leven de keuze maken om alleen te gaan wonen. Door de stijging van de levensduurte (aankoop of huur van een woning,  elektriciteit, gas en andere kosten ) lopen alleenwonenden het grootste risico om bij een kleine tegenslag in het leven in bestaansonzekerheid en zelfs in armoede te vervallen.

Daarom willen we in Heist-op-den-Berg inzetten op een ander woonbeleid. We willen een Autonoom Gemeentebedrijf Wonen. Deze gemeentelijke instelling moet woningen bouwen voor mensen van wie het inkomen te hoog is om in aanmerking te komen voor een sociale woning. 

Maar wij willen ook inzetten op nieuwe woonvormen. Zo denken we aan cohousing, kangoeroewonen of aan woongelegenheden met gemeenschappelijke tuinen. Zo krijgt men veel grotere tuinen. Ook denken we dat er woningen moeten aangekocht kunnen worden voor een periode van bijvoorbeeld  99 jaar, waarbij de grond eigendom blijft van de gemeente.