Met een ontwerp van kiesprogramma zetten ze de toon van het Vlaanderen van morgen. Het is tegelijk de basis voor verdere samenwerking van alle progressieven.

Het partijbureau van sp.a heeft zich vandaag gebogen over het ontwerp van Vlaams verkiezingsprogramma ‘Een
zekere en eerlijke toekomst voor Vlaanderen’. De inleiding vindt u hier terug. Volgende week keurt het partijbureau de volledige tekst goed. Daarna vertrekt hij naar de lokale sp.a-afdelingen. De tekst van het Europees kiesprogramma is nu al ter beschikking van de afdelingen.

Voorzitter Caroline Gennez trekt in juni met een ambitieus programma naar de kiezer. sp.a is tevreden met wat de Vlaamse regering heeft gepresteerd. Deze regering heeft Vlaanderen sterker en socialer gemaakt. Ze laat meer zekerheid achter voor een duurzame welvaart.


Maar de partij kijkt ook naar de toekomst. Hiervoor maakt sp.a de keuze voor een eerlijke samenleving:


waar vooruitgang en een eerlijker verdeling van de welvaart leiden tot een echt sociale en warme samenleving;

waar openheid en interculturaliteit actief worden beleefd;

waar een duurzame economie een welvarende en gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen mogelijk maakt;

waar respect voor ieders identiteit, cultuur, geloof, seksuele geaardheid, overtuiging en afkomst leidt tot een echt pluralistische gemeenschap.


sp.a wil dit engagement niet alleen aangaan. De partij wil dit engagement aangaan en uitvoeren met iedereen die het programma mee schrijft en uiteindelijk ook onderschrijft. Het Vlaams kiesprogramma vormt dan ook het uitgangspunt voor samenwerking tussen socialisten en progressieven.

sp.a wordt ook opnieuw anders: de partij opent zijn structuren om nieuwe progressieve kandidaten ten volle de partij te laten versterken. “We reiken ook de hand naar progressieve lokale mandatarissen en afdelingen, om samen te werken aan een sterk sociaal-progressief alternatief. sp.a moet een open en écht pluralistisch huis zijn, met sterke fundamenten”, zegt Gennez.

Gennez omschrijft haar partij als een netwerkpartij: waar iedereen de kans heeft om deel uit te maken van haar project zoals die persoon het zelf wil: mee discussiëren, het partijprogramma mee vorm geven, een activiteit bijwonen, als lid, als sympathisant, als kandidaat of als kiezer.