Met bijna 4000 inschrijvingen was de ledendag in Planckendael de grootste sp.a-activiteit in 30 jaar. Ik was dan ook een trotse en tevreden voorzitter. Met een boodschap: We zijn allemaal gezinnen. Groot of klein. Maar gezinnen zijn meer dan een groep mensen die een voordeur delen. Het zijn mensen die zorgen voor elkaar. Die zorgzame samenleving, daar gaan we samen voor.

In de zorgzame samenleving moet ook de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Mensen kunnen er vrij kiezen met wie en hoe ze samenleven. De verschillende gezinsvormen verdienen een gelijke behandeling. Wanneer mensen trouwen of gaan samenwonen, maken wetten en regels het hen te vaak nog knap lastig.

Maar ook als het fout gaat in het gezin, moet de overheid helpen. "Als mensen uiteen gaan. Om te vermijden dat het een vechtscheiding wordt. Of als ze beslissen om hun relatie toch te redde". De samenleving moet ook ingrijpen als kinderen dreigen te ontsporen. Dat kan door betere begeleiding en opvoedingsondersteuning. Maar op het einde van de rit moet er ook een kordate stok achter de deur klaar staan.

sp.a heeft concrete voorstellen klaar om dat progressief gezinsbeleid vorm te geven.
1. er moeten meer plaatsen in de kinderopvang komen.
2. kinderopvang moet betaalbaar zijn voor iedereen. Dat kan door de prijs ook in de zelfstandige opvanginitatieven afhankelijk te maken van het inkomen.
3. kinderen hebben recht op tijd met hun ouders. Daarom moet het ouderschapsverlof opgetrokken worden van drie naar zes maanden.

Wordt er niet onvoorstelbaar veel gevraagd van onze gezinnen? Op het werk moeten ze hard werken, maar ze moeten ook flexibel zijn. Thuis moeten ze de perfecte moeder of vader zijn. Is het dan zo gek dat het soms niet meer lukt om alles te bolwerken? In de zorgzame samenleving is het onze verantwoordelijkheid om de gezinnen te helpen.