Sinds vandaag 18 mei werd het lang verwachte éénrichtingsverkeer in de Gruuthusestraat ingevoerd, tussen de Korte Weg ( net voorbij de Okay ) en de spoorwegovergang.

Fietsers mogen in de 2 richtingen rijden en krijgen een fietspad van meer dan 1 meter breed. Kinderen ( en ouders ) die naar de Freinetschool rijden kunnen dat nu veel veiliger doen.

Hiermee wordt een voorstel van Spa-Groen dat al in 2014 voorgesteld werd door Birger De Coninck nu gerealiseerd. Na overlegvergaderingen met de bewoners blijft op hun vraag de Bedevaartstraat een tweerichtingstraat en blijft het een kort stuk éénrichting.

Dit kadert in ons beleid om de fietsveiligheid te verhogen en het gebruik van fietsen te bevorderen.