Tijdens de gemeenteraadscommissie sport schaarden alle partijen zich achter het standpunt van Guy Reynebeau (sp.a) om te protesteren bij de Koninklijke Belgische Zwembond tegen het aangekondigde verbod op gemengde waterpoloploegen in officiële competities. Door zo’n verbod zullen meisjes niet langer kunnen deelnemen aan nationale watercompetities. Partijgenoot schepen van Sport en Gelijke Kansen Resul Tapmaz had zich reeds uitgesproken tegen de beslissing van de KBZB. In een brief stelde de schepen van Sport dat dergelijke maatregel indruist tegen de lokale visie inzake toegankelijkheid en gelijkheid in de sport. Tegen dergelijke uitsluiting op basis van geslacht werd eensgezindheid bereikt binnen de commissie. Het Gentse sportbeleid is er op gericht om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, jongens en meisjes (samen) aan het sporten te krijgen en te houden. Schepen Tapmaz zal er nu voor zorgen dat het Gentse standpunt, waarbij de Nationale Zwembond nadrukkelijk gevraagd wordt de beslissing te willen herzien, hen snel wordt overgemaakt. De stad Gent is reeds in goed gezelschap, want ook de Vlaamse zwemfederatie en verschillende Vlaamse waterpoloclubs maakten hun ongenoegen hierover kenbaar.