[image] sp.a stelt voor om de fiscaliteit ingrijpend te hervormen. Een bijdrage op de winsten van grote vermogens zal de overheid toelaten om de lasten voor de middenklasse te verlagen. Door de hervorming zal 80 procent van de mensen minder fiscale bijdragen betalen, 20 procent méér.

“Als we niet oppassen, blijven de twintigers en dertigers van vandaag hun hele leven lang betalen voor deze economische crisis. Sommigen willen dat zij voortaan hun eigen boontjes doppen. Tegen die onheilsboodschap gaan wij in. De middenklasse moet niet opdraaien voor de crisis”, stelt Gennez vandaag in een interview met De Morgen.

Gennez: “We moeten de toekomst van onze welvaartsstaat veilig stellen. De huidige manier waarop belastingen worden geïnd, is totaal oneerlijk. Werkende mensen dragen teveel bij, op hun huis, op hun spaarcenten en op hun arbeid. Terwijl grote vermogens vandaag nauwelijks bijdragen”.

Daarom pleit Gennez voor een vermogenswinstbijdrage. De roerende en onroerende voorheffing vallen dan weg. De vermogenswinstbijdrage belast niet het vermogen, maar de winst op dat vermogen. Daarvoor berekent men het volledige vermogen van een gezin. Min de waarde van de eigen woning tot 400.000 euro, min de spaarcenten tot 50.000 euro per gezinslid. Wat dan nog overblijft, zoals aandelen, obligaties, ander vastgoed, wordt geschat. Op de bekomen waarde berekent men het rendement van dat jaar, waarop men een bijdrage betaalt.

“Is het crisis geweest, heb je ook geen rendement, en betaal je ook geen bijdrage. Maar wie een inkomen op groot kapitaal genereert zonder ervoor te werken – en het is die mensen gegund – zal daarvoor ook iets moeten teruggeven aan de gemeenschap.

Waar je je inkomen ook haalt, je moet op dezelfde manier bijdragen. Een euro is een euro”, stelt Gennez.

De vermogenswinstbijdrage zal ruim 8 miljard euro opbrengen. 5,3 miljard daarvan vervangt de huidige onroerende en roerende voorheffing. “Dan heb je nog jaarlijks tot 3 miljard euro om de lasten op arbeid te verlagen. Dat is goed voor de werkgelegenheid”, besluit Gennez.