sp.a Vlaams-Brabant roept omliggende gemeentebesturen op tot breed gedragen standpunt over uitbreiding luchthaven en route Leuven Rechtdoor.

Onlangs presenteerde Brussels Airport een 'Strategische Visie 2040' voor de luchthaven. Een onderdeel van die visie zou de mogelijke verlenging zijn van landingsbaan 25L. Als dat gebeurt, kan dat nog een grotere impact hebben op de levenskwaliteit in de Leuvense regio. Na Leuven Rechtdoor zal de mogelijke verlenging voor nog meer geluidshinder zorgen voor de Leuvense regio. Onaanvaardbaar volgens Bruno Tobback en Karin Jiroflée.

Leuven en omliggende gemeenten dragen sinds het ontstaan van de luchthaven van Zaventem een groot deel van de last van dalende vliegtuigen. Het grootste deel van de vliegtuigen zet een dalende beweging boven het noorden van Leuven in om te landen op de banen 25L en 25R, wat zorgt voor lawaaihinder gedurende veel van de tijd.

Door de invoering van de route Leuven Rechtdoor (sinds 6 maart 2014) kwamen er nog eens opstijgende vliegtuigen bij, wat extra geluidshinder met zich meebrengt voor Leuven, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Boortmeerbeek en Lubbeek. Van een redelijke spreiding is op die manier geen sprake meer.

Ondertussen is het ook duidelijk dat Belgocontrol een negatieve evaluatie heeft gemaakt van de route Leuven Rechtdoor. Zowel inzake veiligheid àls op het vlak van de technische uitvoerbaarheid vertoont Leuven Rechtdoor grote gebreken. Daardoor verlaten luchtverkeersleiders meer en meer de vastgelegde routes en waaieren de opstijgende vliegtuigen nu ook steeds meer uit over andere delen van de Leuvense regio. Het aantal gehinderde woningen en gezinnen neemt daardoor steeds verder toe, vooral in gebieden die voorheen amper of niet getroffen waren.

De aangekondigde plannen om baan 25L te verlengen en alle overlast nog een paar kilometer verder op te schuiven richting Leuven maken dat de onzekerheid en ongerustheid alleen nog toenemen.

De inwoners van de regio Leuven, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Boortmeerbeek en Lubbeek hebben zich decennialang verzoend met de last van landende toestellen. Daarover is zelfs zo goed als nooit enig protest geweest. Met de onzekerheid die er nu constant gezaaid wordt neemt het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven steeds verder af. Het moet duidelijk zijn dat de huidige uitbreidingsplannen hoe dan ook onaanvaardbaar zijn indien er niet opnieuw de nodige zekerheid komt over een faire en correcte verdeling van de lasten, gebaseerd op technisch haalbare en correct gespreide routes.

Daarom roepen Bruno Tobback en Karin Jiroflée federaal minister van mobiliteit Belot op om de situatie van voor 6 maart 2014 terug in te voeren om nadien met een federaal akkoord te komen over de vliegroutes. Eerlijke spreiding moet daarbij voorop staan. Eerst Leuven Rechtdoor oplossen, dan een vliegwet, daarna de discussie over de uitbreiding van de luchthaven klinkt het.

Naar aanleiding van de motie die afgelopen maandag in de Leuvense gemeenteraad werd goedgekeurd vragen beide parlementairen alle betrokken gemeenten om het voorbeeld van Leuven te volgen en om mee de duidelijke boodschap te formuleren dat we de economische ontwikkeling van de luchthaven steunen op voorwaarde dat de lasten fair verdeeld worden en dat er geen sluipende uitbreiding van de last richting Leuven en omliggende gemeenten komt. In dat verband is de voorgestelde strategische visie niet zonder risico. Daarom brengt sp.a Vlaams-Brabant op 21 februari haar mandatarissen samen om te overleggen over de mogelijke uitbreiding van de luchthaven en vliegroutes.

Contact:

Bruno Tobback - Vlaams parlementslid - bruno.tobback@vlaamsparlement.be

Karin Jiroflée - Federaal volksvertegenwoordiger - karin.jiroflee@dekamer.be

Mich De Winter – voorzitter sp.a Vlaams-Brabant – mich.dewinter@s-p-a.be

sp.a Leuven - Rotselaar - Haacht - Holsbeek - Lubbeek - Boortmeerbeek