De fiets neemt in Brugge een prominente plaats in bij dagelijkse verplaatsingen. Steeds meer Bruggelingen en pendelaars kiezen voor een tweewieler, al of niet elektrisch aangedreven. Bruggelingen zijn procentueel de grootste groep fietsers in België omtrent school- en werkverplaatsingen. Het stadsbestuur stimuleert deze gezonde en milieuvriendelijke manier van verplaatsen door te investeren in betere fietspaden, goede fietsverbindingen, in fietstunnels zoals die vorm krijgen aan de Boeveriepoort, fietspompen in de openbare ruimte, fietsparkings, mobiele fietsrekken en andere fietsvriendelijke infrastructuur. Die inspanningen leverden Brugge in een recent rapport van een krant nog de titel van de Vlaamse fietshoofdstad op.

“Het concept van een voetsteun aan een wachtpunt voor fietsers is afkomstig uit Kopenhagen, waar het al succesvol wordt toegepast”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt. “Fietsers hoeven op die manier niet meer af te stappen. In plaats daarvan grijpen ze de leuning vast en zetten ze de voet op een steun. Door de lengte van de handgreep en de voetsteun – zo’n 3,8 meter lang - kunnen meerdere fietsers er tegelijkertijd van profiteren. Dit verhoogt niet alleen het comfort van de fietser, het moet de fietsers ook aanzetten om eventuele overtredingen te vermijden.”

De steunen komen op plaatsen waar regelmatig verkeersovertredingen door fietsers worden vastgesteld. Op het kruispunt tussen de Guido Gezellelaan en de Smedenpoort wachten fietsers die uit de Smedenstraat komen vaak op het zebrapad of op het fietspad. Dit blokkeert de verkeersstroom. De voetsteun moet de fietsers ertoe aanzetten om enkele meters voor het zebrapad te wachten op groen licht. Wanneer er geen bussen in- en uitrijden op het kruispunt tussen de R30 en het Stationsplein, wordt rood licht daar vaak door fietsers genegeerd. De fietssteun moet kandidaat-overtreders stimuleren om te wachten op groen licht.

“Bij deze dus ook een geheugensteuntje dat fietsers zich aan de verkeersregels moeten houden”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt.