Kromme redeneringen en foutieve informatie vormen nooit een goede basis voor een correct politiek standpunt, aldus schepen van cultuur Marc Snoeck (SP.A).

De gemeenteraad van 27 juni heeft een nieuw systeem goedgekeurd inzake tarieven en termijnen voor bibliotheekgebruikers die hun uitgeleend materiaal te laat  terugbrengen naar de bibliotheek.
 De toekomstige werkwijze die de bibliotheek van Halle zal hanteren is een primeur voor Vlaanderen.  De overkoepelende organisatie van bibliotheken in Vlaanderen is van mening dat deze manier van werken in de toekomst heel wat navolging zal krijgen.

De bibliotheek van Halle werkt binnenkort met een nieuw zelfbedieningssysteem.  Mede in het kader hiervan en in analogie van het zoveel mogelijk cashvrij maken van verschillende andere stadsdiensten in Halle, werkte het stadsbestuur een nieuw boetesysteem uit.  Er zal gewerkt worden met een forfaitair boetesysteem, waarbij geen ‘kleine’ boetes per dag meer uitgeschreven zullen worden.  Bibgebruikers die enkele dagen te laat hun boeken binnenbrengen moeten niet langer enkele eurocenten neertellen, de baliemedewerkers moeten niet langer al deze euro’s tellen en inboeken en deze vervolgens overbrengen naar de financiële dienst van onze stad, enzomeer.  De bibklant krijgt eerst een extra waarschuwing.  Er zal met andere woorden dus minder snel opgetreden worden.  Maar dit betekent geenszins een vrijgeleide voor mensen die hun uitgeleend materiaal zeer laat terugbrengen of helemaal niet meer zouden terugbrengen.

Hoe zal het nu in de toekomst concreet verlopen :
 - 3 dagen voor datum van inlevering krijgt elke bibliotheekgebruiker een melding om hem of haar te wijzen op de inleveringsdatum
 - de 7de dag na inleverdatum krijgt men een herinnering toegestuurd zonder aanrekening van een forfaitaire kost
 - de 14de dag na de herinnering krijgt men een eerste factuur toegezonden met een forfaitaire boete van 10 euro
 - de 14de dag na de eerste factuur krijgt men een tweede factuur met een forfaitaire boete van 20 euro
 - de 28ste dag na de tweede factuur krijgt men een rekening toegestuurd met een forfaitaire boete van 20 euro + de volledige kost van de niet-teruggebrachte materialen.

Dit systeem heeft het grote voordeel dat iedere bibliotheekgebruiker die zwaar over de schreef gaat exact weet wat hem of haar boven het hoofd hangt.  Het boetesysteem is éénduidig, overzichtelijk en transparant.
 Met andere woorden, is de bibliotheek van Halle volledig cashvrij en moeten bibklanten in de toekomst geen boetes meer betalen ?  Uiteraard niet, vermits het over forfaitaire bedragen gaat zetten we de mensen er toe aan om de boetes te storten of om deze in de bib te betalen met een bankkaart. “De forfaitaire kosten zijn misschien eerder hoog, maar niets om ons blind op te staren”, aldus Snoeck.  Deze kosten zijn er immers voor wie echt een duidelijke termijn overschrijdt.  Het grootste gedeelte van onze gebruikers zal immers nooit last hebben van deze forfaitaire kosten.
 De bibliotheek gaat dus wel degelijk verder boetes blijven ontvangen, maar op een efficiënte en overzichtelijke manier.  De redenering dat al de Hallenaars dus 10.000 euro zullen moeten betalen om deze werkwijze mogelijk te maken slaat dus nergens op.  De boetes dienen immers niet om nieuwe boeken of CD’s aan te kopen.  Als we deze redenering immers zouden doortrekken betekent dit dat we als bibliotheek het liefst zouden hebben dat zoveel mogelijk mensen zo laat mogelijk hun uitgeleend materiaal zouden terugbrengen. 

De bibliotheek is een openbare dienstverlening die we als stad zeer graag aanbieden aan de ganse bevolking.  Onze bibliotheekmedewerkers geloven in hun klanten en willen  hen graag zo veel mogelijk helpen in hun zoektocht naar een goed boek of de reeds lang gezochte CD.  Deze nieuwe manier van werken draagt hier aanzienlijk toe bij en dat is een pluspunt voor alle gebruikers, aldus schepen Marc Snoeck.