Geen uitstoot en fijn stof, geen stinkende uitlaatgassen en veel minder geluidshinder, het is niet verwonderlijk dat elektrische wagens in de lift zitten, ook voor professioneel wagengebruik, zoals taxi’s. Om het gebruik van elektrische taxi’s te promoten, past het stadsbestuur het taxireglement aan. Met succes, want binnenkort rijdt de eerste elektrische taxi rond. “De taxisector krijgt zo alle kansen om een voorbeeldrol op vlak van duurzame mobiliteit te vervullen”, klinkt het bij schepenen Erik Vanderheiden en Mohamed Ridouani.

Taxi’s zijn voortdurend op de baan en hebben dus een aanzienlijk aandeel in geluidshinder en de mobiliteitsuitstoot in de stad. “Daarom willen we elektrische taxi’s actief promoten”, zegt schepen van Handel en bevoegd voor taxi’s Erik Vanderheiden. “We passen het taxireglement, een onderdeel van het politiereglement, zo aan dat elektrische taxi’s voorrang krijgen ten opzichte van gewone voertuigen. De Leuvense taximaatschappijen reageren enthousiast. Taxi Axi  heeft alvast positief gereageerd op de oproep van de stad.”

Johan Machtelinckx, zaakvoerder van Taxi Axi aarzelde niet. “Als taxibedrijf spelen wij een rol om Leuven bereikbaar én leefbaarder te maken. Daarom beslisten we al snel om een 100 procent elektrische wagen aan ons wagenpark toe te voegen. We kozen voor het Tesla Model S. Als pionier in Leuven hopen we alvast een trend gezet te hebben.”

Vanaf nu zal de stad standplaatsen voor elektrische taxi’s voorbehouden en bijkomende vergunningen uitreiken voor elektrische voertuigen. “Bovendien werd het taxireglement zodanig aangepast dat we een voorkeur geven aan elektrische taxi’s als er vergunningen vrij komen”, zegt Vanderheiden.

“En om te vermijden dat een elektrische taxi op termijn vervangen wordt door een gewone auto, stellen we expliciet in het reglement dat ook de reserve- en/of vervangingstaxi’s elektrisch moeten zijn”, vult schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani aan. “De taxi’s mogen bovendien bestickerd worden, om duidelijk aan te geven dat ze elektrisch en dus milieuvriendelijk rijden.”

Mobiliteit zorgt voor ongeveer 25 procent van de Leuvense uitstoot. “Gezien onze ambitie om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2030, willen we het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, zoals elektrische wagens, zo veel mogelijk stimuleren”, zegt Ridouani. “Daarom zijn we volop bezig de uitrol van bijkomende publieke laadpalen voor te bereiden.”

Het Leuvense initiatief past binnen een pilootproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Belgische taxifederatie (GTL). Zij onderzoeken de mogelijkheden om vanaf 2020 alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch te laten rijden.  “Elektrische maar ook gedeelde mobiliteit speelt een cruciale rol in de transitie naar een koolstofarme samenleving. De taxisector is daarbij een belangrijke speler. Een ritje in een elektrische voertuig moet de drempelvrees helpen verlagen. E-taxi’s zijn een tastbaar voorbeeld van de elektrische wagen als het nieuwe normaal”, besluit Jonathan Lambregs van BBL.