Uit de eerste grondige evaluaties van het Circulatieplan en het Parkeerplan blijken beide goed te werken. De Gentenaars zijn overwegend tevreden. Bovendien zijn ze zich ondertussen anders gaan verplaatsen: er zijn 25% meer fietsers en 8% meer gebruikers van het openbaar vervoer. Zowel bewoners als bezoekers vinden makkelijker plaats om te parkeren.

Kandidaat-burgemeester Rudy Coddens is bijzonder tevreden: “Dat is natuurlijk goed nieuws. De mensen denken duidelijk beter na over welk vervoersmiddel het beste is voor welke verplaatsing. Gent is daardoor verkeersveiliger, de bereikbaarheid is gegarandeerd en de leefkwaliteit is verbeterd. We hebben die plannen samen ingevoerd, we hebben ze samen met de Gentenaars geëvalueerd, we hebben ze samen bijgestuurd waar nodig. Dat is besturen zoals het hoort!”

Alle info in de perstekst op de website van de Stad Gent.