De eerste fase, tussen de Lijsterstraat en de brug van de E403, is gerealiseerd: De straat is heraangelegd (incl. riolering) met langs weerszijden een fietspad van de rijweg gescheiden door een groenstrook. Het afvalwater dat nu nog ongezuiverd in de Lange Meersbeek terecht komt, wordt verzameld en getransporteerd naar de zuiveringsinstallatie van Aalbeke. De installatie hiervoor is momenteel nog in opbouw langs de N43. De stad, AWV en Aquafin voerden hiervoor rioleringswerken uit vanaf de Nachtegaallaan, doorheen de weilanden, Kapelhoekstraat en N43 naar deze nieuwe zuiveringsinstallatie. Deze werken kosten in totaal € 875.350 waarvan € 102.995 ten laste van de stad.

Op maandagavond 4 juli werd de Moeskroensesteenweg terug open gesteld voor alle verkeer. De aannemer en partners deden hun uiterste best om de werken zo goed en zo vlot mogelijk te laten verlopen. De werken zijn zelfs 1 week vroeger klaar dan voorzien. Verkeershinder bij het onderbreken van zo’n belangrijke verkeersas is helaas onvermijdelijk. Wij willen dan ook alle bewoners, handelaars, fietsers, automobilisten en passanten bedanken voor het begrip en geduld tijdens deze werken.

Meer info:: Axel Weydts, schepen van mobilteit.

Verdere planning heraanleg N43