Tegen begin 2017 zal het hele circulatieplan in werking zijn. “Bewoners zullen steeds goed op de hoogte gebracht worden wat er wanneer verandert in hun buurt”, zegt Robbeets. “We willen absoluut niet inboeten aan bereikbaarheid. Met een gevoelige uitbreiding van het voetgangersgebied en het fietsnetwerk, zoals met fietsstraten, maken we fietsen en wandelen een pak veiliger. Ook bussen blijven een goede manier om de stad te bereiken. Bezoekers met de wagen kunnen terecht op een van de randparkings en van daaruit gratis de bus naar het centrum en terug nemen. Ook autoverkeer blijft mogelijk in de stad, maar gaan we beter organiseren. Om zoek- en sluipverkeer in de woonwijken te voorkomen, concentreren we het autoverkeer op enkele lussen en leiden we automobilisten sneller naar ondergrondse parkings.”

Vernieuwde pleinen en straten

De pleinen en straten die autoluw worden, krijgen snel een nieuw uitzicht. Door aangenamere straten en pleinen te creëren, willen we de leefkwaliteit voor de bewoners verhogen. Een stad met minder doorgaand autoverkeer en dus minder fijn stof, minder lawaai, minder zorgen om kinderen te laten buiten spelen…

Damiaanplein

Het Damiaanplein ziet er al helemaal anders uit. “Samen met de buurt en de omliggende scholen hebben de mensen van het platform Straten Vol Leuven een tijdelijk ontwerp uitgetekend”, zegt Robbeets. “Dat krijgt nu vorm, met zitbanken, boombakken, een kleurrijk zebrapad en binnenkort een volleybalveld en een reuzeschaakbord.” De aanliggende Parijsstraat en Schapenstraat zijn sinds kort een fietsstraat, waar auto’s fietsers niet mogen inhalen en zijn voorzien van een bordeauxrood laagje asfalt.

Hogeschoolplein

Het Hogeschoolplein was een populaire plek tijden Het Groot Verlof. “Het podium dat Onkruid vzw daar neerpootte viel goed in de smaak”, zegt Robbeets. “Onkruid zal nu ook een tijdelijke invulling voor het plein bedenken. De definitieve heraanleg zal immers nog even op zich laten wachten, omdat er nog grote werken aan de huizenrij tegenover het Pauscollege gepland staan. Bovendien is het plein recent beschermd, iets waarmee we rekening moeten houden bij het definitieve ontwerp.”

Momenteel zijn de stadsdiensten het grasplein aan het vergroten, door de stoepen uit te breken om gras in te zaaien en de haag te verwijderen, zodat het plein groter wordt. De parkeerplaatsen verdwijnen vanaf zondag, zodat het zoekverkeer niet langer over het autoluw plein rijdt. “Mensen afzetten op het plein blijft mogelijk. De privéparkings van bijvoorbeeld Salons Georges blijven bereikbaar en ook leveringen zijn mogelijk tijdens de venstertijden”, besluit Robbeets.

Hooverplein & Ladeuzeplein

Het Hoover- en Ladeuzeplein worden (deels) autovrij gemaakt. “Het Hooverplein wordt autovrij gemaakt langs de kant van café Commerce”, zegt Robbeets. “Auto’s komende uit de Blijde Inkomststraat kunnen ofwel parking Ladeuze inrijden, ofwel over het Hooverplein aan de kant van Connections naar de Tiensestraat en zo de stad verlaten.” Ook de parkeerplaatsen aan de kant van café Commerce verdwijnen. De plaatsen langs de kant van Connections worden Shop&Go-plaatsen, waar je een half uur gratis kan parkeren om een snelle boodschap te doen. Rond het Ladeuzeplein rijden is vanaf zondag verleden tijd.

Het Hooverplein krijgt in de zomer van 2017 een definitieve heraanleg. “Hoe dat er precies zal uitzien, staat nog niet vast. We willen wel graag een interactieve fontein op het plein, in de vorm van de oude stadsomwalling. Die middeleeuwse muur liep namelijk dwars door het plein.” Na Leuven Kermis krijgt het plein een tijdelijke invulling. “Daarvoor werken we samen met de leerlingen van Sancta Maria, de school die zich aan het plein bevindt.”

Het Ladeuzeplein zal al sneller aangepakt worden. “De rijbaan rond het plein zal verdwijnen, zodat het van gevel tot gevel een echt plein wordt. Voor de handelaars en horeca blijft laden en lossen uiteraard mogelijk.”

Smoldersplein

Het Smoldersplein heeft haar tijdelijke heraanleg al gekregen. “Samen met Kabinet J en de Klimaatambassadeurs hebben we het Smolderplein een groen uitzicht gegeven”, zegt Robbeets. “Met zitbanken gemaakt uit de kastanjes van de Ring en een variatie van inheemse bloemen en struiken zal het plein snel een bloeiende plek zijn.” De parkeerplekken zijn voorbehouden voor bewoners, taxi’s en de politiediensten die vaak aan het vredegerecht moeten zijn.

Justus Lipsiusplein

Het pleintje langs de Bondgenotenlaan, aan het standbeeld van Justus Lipsius, zal tegen het voorjaar van 2017 heraangelegd worden, met zitplekken en groen. “Tot nu toe was dat niet echt een plein”, zegt Robbeets. “Vanaf zondag mogen auto’s niet langer vanuit de Justus Lipsiusstraat of de Koning Leopold I-straat de Bondgenoten oprijden. Daardoor kunnen we er een echt plein aanleggen. Voetgangers en fietsers mogen natuurlijk wel over het nieuwe plein.”

Brusselsestraat en Dirk Boutslaan

Door het voetpad langs de Dirk Boutslaan te verbreden en de Dijleterrassen uit te breiden richting de Minnepoort, wil de stad een mooie wandelroute tussen de toekomstige Parking Den Bruul en het hart van de stad aanleggen. Ook de Brusselsestraat krijgt een breed voetpad, met groen en bankjes. Daar worden de parkeerplaatsen aan de kant van de Romaanse Poort weggenomen, om de voetgangers meer ruimte te geven. “Dat is een tijdelijke heraanleg, in afwachting van de ontwikkelingen op de Hertogensite”, aldus Robbeets.

Heb je nog vragen over het circulatieplan? Dan kan je terecht op circulatieplan@leuven.be.

Als je mee wil nadenken over een nieuwe invulling voor jouw straat of wijk, kun je op Autovrije Zondag eens langsgaan bij Straten Vol Leuven op het Rector De Somerplein. Ook met ‘Kom op voor je wijk’ kun je (financiële) steun krijgen om je straat of wijk op te leuken.