Het stadsbestuur van Kortrijk kocht één vaste fietstelpaal en één mobiele fietsteller aan bij de firma Eco-counter uit Lannion in Frankrijk.

De fietstelpaal is een manier om te tonen aan alle weggebruikers hoeveel fietsers er daadwerkelijk (per dag, per jaar)
gebruik maken van een fietsverbinding. De Fietstelpaal toont niet alleen het aantal fietsers maar stuurt haar gegevens
ook via gsm door naar een centrale databank en toont ze op een website. Bij studies kan dan beroep gedaan worden op
echte fietsdata. Door dat fietsgebruik op die manier te monitoren kunnen evoluties gedetecteerd en het fietsbeleid er op
afgestemd worden.

De stad opteerde voor de Budastraat als locatie voor de vaste fietstelpaal. Dit is een ideale locatie omwille van het groot
aantal fietsers (tijdens weekdagen gemiddeld 1.736 fietsers per dag met pieken tot 2.269 fietsers per dag). De mobiele
fietsteller zal op verschillende locaties ingezet worden.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Opnieuw haalden we de mosterd in Kopenhagen. Dergelijke fietstelpalen vind je intussen in elke Europese stad die van fietsen een prioriteit maakt. Ze hebben ook een dubbele functie: door te meten kunnen we ons beleid bijsturen en afstemmen. Maar ze hebben ook een sensibiliserend effect: zien fietsen doet fietsen!”