Stad Leuven wil energiezuinig wonen zo gemakkelijk mogelijk maken voor haar inwoners. Het verstandig omgaan met energie is een van de peilers van Leuven Klimaatneutraal 2030. Daarom heeft de stad een totaalaanpak uitgewerkt, onder de noemer Energids. Naast de energiebus die de wijken intrekt, een uitgebouwd energieloket in het stadskantoor en een online-versie van de thermografische kaart, start een eerste collectieve wijkrenovatie in Bavenhof in Wilsele.

Wijkrenovatieproject
Samen met de provincie Vlaams-Brabant en enkele andere partners werkte het stadsbestuur een wijkrenovatieproject uit, waarbij energie-experts de woningen in één wijk screenden en een maatregelenpakket uitwerkten. Op die manier wil de stad zo veel mogelijk drempels wegnemen.

“We willen zo veel mogelijk bewoners stimuleren om deel te nemen aan de collectieve renovatie”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. “Zo kunnen we grote stappen zetten naar een duurzame stad. Voor de inwoners heeft een collectieve aanpak vele voordelen. Niet alleen drukt het schaalvoordeel de kostprijs, organisatorisch brengt het een pak minder zorgen met zich mee en heeft het een grote impact op comfort en energieverbruik. Inwoners stappen gewoon mee in een pakket.”

Wijk Bavenhof is een pilootproject. “Het is de eerste keer dat we dit doen”, zegt Ridouani. “Uit die ervaring zullen we leren, op vlak van techniek, communicatie en samenwerking. Zo kunnen de volgende wijkrenovaties die op stapel staan nog sneller, innovatiever en grootschaliger verlopen.”

Thermografische luchtfoto
De thermografische luchtfoto van Leuven, die aangeeft hoeveel warmte er verloren gaat via daken, staat vanaf januari online. “Elke Leuvenaar kan zijn of haar dak op de kaart zoeken en bekijken of extra isolatie nodig is. Het centrale infopunt Energids biedt ook hier ondersteuning bij de interpretatie van de warmtefoto, want dat is niet altijd evident. Inwoners krijgen dan meteen ook advies over de volgende stappen die ze kunnen zetten om hun energieverbruik te beperken.”

Uitgebreid energieloket
Vanaf januari kunnen alle burgers terecht voor gratis begeleiding in het energieloket op het stadskantoor, dat uitgebreid wordt.  Door de gelijklopende openingsuren met de dienst wonen, tracht de Energids zoveel mogelijk burgers met bouw- of renovatieplannen te bereiken. “Je kan er terecht voor correcte informatie, hulp bij de zoektocht naar aannemers, verwijzing naar de juiste premies, advies bij offertes en technieken enzovoort”, zegt Ridouani. “De Leuvenaars kunnen voor dezelfde praktische informatie en persoonlijke ondersteuning  ook terecht in de energiebus, die van wijk tot wijk trekt en op evenementen zal staan.”

Over het belang van woningrenovatie bestaat geen twijfel meer. Ongeveer 80 procent  van het energieverbruik van een Leuvens huishouden komt van verwarming van huizen. Daar ligt een enorme marge om te besparen op de energiefactuur en -comfort en tegelijk ook het huizenpatrimonium van Leuven te verduurzamen.